Paroles Cesta Do Krajin Vytoužených de Adultery

Adultery
  • 0.0Vous n'aimez pas les paroles de Adulteryloading
  • Note 0.0/5 basée sur 0 avis.
  • Artiste: Adultery9178
  • Chanson: Cesta Do Krajin Vytoužených
  • Langue:

Les chansons similaires

Slib Na Svou Èest de Adultery

Hej bratøi slyšte slova, k cíli vede cesta strmá. Hrad stojí co ochrání nás a v nìm kníže náš. Naše srdce, síla velká, my budem se bít na lukách, Rozední se rudé slunce, budem se bít...

Boure Navždy Zurí de Trollech

[Morbivod] Boure navždy zurí V tech nejchladnejších snech Kde vidím cerný mesíc nad lesem Bahnitá plán me vzývá Prívaly deštu bez slitování Chrlí na zem vláhu V ukrutném duchu praskají...

Duj, Vetre, Duj de Trollech

[Asura] Odnes vetre mysl mou do skal a lesu Do dáli, kde zem se dotýká nebe Tam, kde koncí hranice lidských svetu Za tmavé horizonty do lesní zeme Odnes vetre mysl mou do zeme za kopci Tam letité...

Slovanská Síla de Adultery

Pojïme bratøi jdem se bít, budem se bránit, chceme žít, Proti vrahùm, otroctví, nás nikdo se nezmocní. Pojïme bratøi jdem se bít, budem se bránit, chceme žít, Silný meè, øev havraní...

Before You (Inner Feelings) de Anestesia (Cze)

Pøed sebou - se sama stydíš pøed sebou - se schováváš pøed sebou - se nenávidíš sama pøed sebou utíkáš pøed sebou - se sama prosíš pøed sebou - si odpouštíš pøed sebou...

Textes et Paroles de Cesta Do Krajin Vytoužených
Nechte kapky deštì rozeznít v korunách stromù bájnou legendu,
Kterou jen tyto nìmé tváøe pamatují.
Tehdy odvaha a stateènost našich bratøí dokázala, že slovanský národ nepoklekne pøed žádným loupeživým a zrádným nepøítelem.
Slyšte povìst o Slavojovi,
Který cítivše své srdce pro vlast bíti vedl své bratry za svobodou do nových krajin.

N'hésitez pas à faire une recherche de paroles d'une chanson dont vous ne connaissez qu'un morceau de texte avec notre moteur de paroles et chansons