Paroles Jak S Tebou Tanèí de Alkehol

Alkehol
  • 0.0Vous n'aimez pas les paroles de Alkeholloading
  • Note 0.0/5 basée sur 0 avis.
  • Artiste: Alkehol43089
  • Chanson: Jak S Tebou Tanèí
  • Langue:

Les chansons similaires

Jen Jednou de Arakain

Všechno je klam v plamenu svíèky se mùry pálí všechno je klam to jsi netušil Nìco už znám hadí jed krásek, co nejsou stálý nìco už znám a klapky z oèí jsem odhodil Když...

Rumhilda de Alkehol

Z hospody se plazim mám pøetìžkou kabelu Kterou za sebou vláèím dál pro tu moji holku všechno já bych udìlal co já ji na oèích vidím tak rád Chlastej Rumhildo chlastej Rumhildo...

Tak Jako de Alkehol

Tak jako den, který veèer konèí tak jako noc se vždy s ránem louèí tak jako voda co teèe stále dál tak jako bílá není èerná tak jako víra není vždy vìrná tak jako èas, který...

Kamennej andìl de Arakain

Èasto tudy bloudíš v øadách ztichlých pomníkù v místech, který vážnost žádaj posledního klidu a snù Hrùza tìch vizí stále dál se navrací procházíš krizí v hlavì...

Zimní Královna de Arakain

V pohádkách najdeš moudrou pravdu spousty pøíbìhù stejnì i svùj v nich mùžeš èíst Okouzlí cizí žena lásku tvou toho s kým jste si souzeni tak jak to nést kde návod vzít Jenom si vzpomeò...

Textes et Paroles de Jak S Tebou TanèíZatají se dech a mráz bìhá po zádech
když vidíš ten závoj bílý
Ou jé
pøedstava tak krásná že ani ve snu nenapadá
má velkou moc a stále sílí

Vidím jí jak s tebou tanèí
tvou touhou tì stále láká
všechno krásný jednou stejnì skonèí
možná sílu ubránit se máš

Jak lstivej had se kolem toèí
tak siréna tì k sobì svádí
Ou jé
když pohlédneš do jejích klamných oèí
vír tì ke dnu strhne a nevrátí

Vidím jí jak s tebou tanèí
tvou touhou tì stále láká
všechno krásný jednou stejnì skonèí
možná sílu ubránit se máš

N'hésitez pas à faire une recherche de paroles d'une chanson dont vous ne connaissez qu'un morceau de texte avec notre moteur de paroles et chansons