Paroles O Penìzích de Alkehol

Alkehol
  • 0.0Vous n'aimez pas les paroles de Alkeholloading
  • Note 0.0/5 basée sur 0 avis.
  • Artiste: Alkehol43089
  • Chanson: O Penìzích
  • Langue:

Les chansons similaires

Tváøí V Tváø de Silent Stream Of Godless Elegy

Vzlykáš: tvou nocí sten Vzlykáš: je nový den Kráèí blíž, èerný je tvùj Mávnutím: bože, mùj Pøichází: Sám se svým zlem Pøichází: Jsi øekou jen Ta noc byla zlá - a ráno ještì...

My Jsme šastný de Alkehol

Už je to tady a vždycky to tak je nic není na vìky, a je to, co to je jestli jde o òáký vìci nebo tøeba blbý kecy vždy i ta myšlenka zítøka se nedoèká Zapomnìl jsem, co jsem...

Až Já Budu Bohatej de Alkehol

Mít velký prachy jsem vždycky chtìl ale ty sny jsem už za hlavu zahodil to bych já se teda príma mìl ale asi jsem se blbì narodil pravidelnì hraju, pravidelnì sázím už nevím co by mnì...

Ráno Jsem Vstal de Alkehol

Ráno jsem vstal, vùbec jsem se nevyspal celou noc já se budím, co bude asi dál vùbec nevím, proè takhle blbì spim co s tím asi udìlám Bezesný noci prožít nechci celou noc prospat...

A Chlastu Bylo Moc... de Alkehol

Vracel jsem se jednou domù temnou ulicí a pøemýšlel, co s tou svoují opicí jestli zajít zpìt do baru nebu domù jít jestli se já vlastnì mùžu bez pití obejít Tak jsem šel a pil dál...

Textes et Paroles de O PenìzíchVždycky jsem tajný pøání mìl
hodnì penìz, to jsem chtìl
jestli se mi vyplní
to jsem ale nevìdìl

Hlavu prázdnou bez nápadù
k myšlence nepøivedu
jak si pøání vyplnit
a pak mít ten svùj klid

Vždycky jsem tajný pøání mìl
hodnì penìz, to jsem chtìl
jestli se mi vyplní
to jsem ale nevìdìl

Hlavu prázdnou bez nápadù
k myšlence nepøivedu
jak si pøání vyplnit
a pak mít ten svùj klid

Ten kdo penìz hodnì má
ten ti vùbec nic nedá
na to mùžeš vzít jed
a to klidnì hned

Myšlenka spásná nenapadá
je to poøád záhada
jak bohatství docílit - protože:

Bez prachù nejde žít
bez nich nemáš ten svùj klid
bez nich je lepší tu radši vùbec nebýt
bez nich nejde žít
kdo tvrdí opak musí bláznem být
to snad je lepší se povìsit

Kde je vzít a nekrást
možná tak nìkoho zmást
a prachy mu votoèit
a pak rychle zmizet pryè

Já vím, že krást se nemá
že lež krátký nohy má
a že se splní tak mùj sen,
ale musím z kola ven

Bez prachù nejde žít
bez nich nemáš ten svùj klid
bez nich je pelší tu radši vùbec nebýt
bez nich nejde žít
kdo tvrdí opak musí bláznem být
to snad je lepší se povìsit

N'hésitez pas à faire une recherche de paroles d'une chanson dont vous ne connaissez qu'un morceau de texte avec notre moteur de paroles et chansons