Paroles Protiváleèná de Alkehol

Alkehol
  • 0.0Vous n'aimez pas les paroles de Alkeholloading
  • Note 0.0/5 basée sur 0 avis.
  • Artiste: Alkehol43089
  • Chanson: Protiváleèná
  • Langue:

Les chansons similaires

Kazdej Den de Alkehol

Už jenom pár dní teï zbejvá a bude to hroznì fajn vyvalíme svoje pupky odletíme na Bombaj poseèeme pole trávy dáme strašnì dlouhej kouø objednáme stejky z krávy jen tak chlapci...

Zase Sám de Alkehol

Tak mi další utekla, už je toho na mì moc mùžu jenom vzpomínat, marnì volám o pomoc a já jsem si bláhovej myslel, že to je ta pravá pøipadám si jako vùl, zapít smutek potøebuju...

Budu Pít de Alkehol

Tak zase jeden špatnej den co je za mnou už jenom pár dní a mám to za sebou pak budu volnej budu lítat jako pták vypiju všechno co se vypít dá už jen pár dní a budu volnej už...

Už To Máme Za Sebou de Alkehol

Tak už to máme za sebou dnešní šichta už pro nás zkonèila tak nashle zas jednou to se pìknì naše hlava zpotila ani se nemusíme louèit vždy se za chvíli zase sejdeme a to døív...

Blbej Den de Alkehol

Tak mi øekni co tu zase máš svoje chmury pøece dávno znáš dneska jseš òákej divnej dneska bude blbej den všechno co se mùže posrat posere se èert to vem Že každej den posvícení...

Textes et Paroles de ProtiváleènáKaždej národ na svìtì je tak
trochu jinej
ale jedno maj mezi sebou
spoleèný
skoro všichni totiž hroznì rádi pijou
a pro nìkoho to není zas tak
nároèný
Èech pije pivo, Slovák zase
borovièku
Rus zase vodku, ten pod stolem je
urèitì Dán
Skotsko má Whisku a Morava
slivovièku
tequilu nám naleje místo
skalpování Indián
Hej papaláši, místo tìch vašich
válek
celej svìt by se moh spitej pod
stolem jenom válet
Bavorák, mám ho rád, vymyslel
tuplák
Ital si dobrým vínem svùj krk
proplách
Francouz má koòak a Japonec
zase saké
Maïar svùj uherák zapije pálenkou
také
Všechna ta svìtová váleèná
mašinérie
pramení z toho, že tu asi nìkdo
nepije
a tak se zamyslete a už toho
nechte
a všechna kasárna na pivovary
zmìòte
Generálové budou mistøi sládkové
to se ale budeme mít, místo
válèení se bude jenom pít

N'hésitez pas à faire une recherche de paroles d'une chanson dont vous ne connaissez qu'un morceau de texte avec notre moteur de paroles et chansons