Paroles Zahradní de Alkehol

Alkehol
  • 0.0Vous n'aimez pas les paroles de Alkeholloading
  • Note 0.0/5 basée sur 0 avis.
  • Artiste: Alkehol43089
  • Chanson: Zahradní
  • Langue:

Les chansons similaires

Pìknì Jsem Vyvádìl de Alkehol

Neni mi moc dobøe to je snad zlej sen já jsem dneska ráno vítal novej den je mi fakt dost špatnì že já do toho šel vzpomínám si matnì pìknì jsem vyvádìl Pìknì jsem vyvádìl...

Zas Je Tu Léto de Alkehol

Nic není nad to udìlat si v létì zahradní párty a slavit nìco, vždy je to jedno, dùvod si vždycky najdeme s partou známejch a dobrejch lidí èekat na ranní úsvit to je nìco pro nás,...

Už To Máme Za Sebou de Alkehol

Tak už to máme za sebou dnešní šichta už pro nás zkonèila tak nashle zas jednou to se pìknì naše hlava zpotila ani se nemusíme louèit vždy se za chvíli zase sejdeme a to døív...

Pøidej Se K Nám de Alkehol

Tak jsme øekli, že je èas, že musíme nìkam ven jinak se tu asi všichni prostì doma zakopem je to hrozný s touhle nudou prožít celej den tak se všichni seberem a pùjdeme - pùjdeme ven Tak...

Už Koníèek Pádí de Alkehol

Znám zem plnou mlíka a buclatejch krav Kde proud øeky støíká na døevìnej splav Mám jediný pøání snùm ostruhy dát A pod známou strání zas kulièky hrát Už koníèek pádí...

Textes et Paroles de ZahradníVenku krásnì slunce pálí
kampak asi pùjdeme
do zahrádky, co je tam v dáli,
tak si pìknì sedneme
poruèíme si nìco k pití
a na zub taky mùžeme
když to slunce pìknì pálí
tak si to tu užijeme - jó

Ty jsi moje velká láska
tebe já mám nejradìj
v tobì se mi pìknì pije
a to není beznadìj
nejdøív si dám malej pøedkrm,
aperitiv taky dám
apotom po hlavním jídle
mouèník pøece nevynechám

Pane vrchní, jedno pivo
hned za ním druhý, tøetí
pak pøidáme ètvrtý, pátý
šestý, sedmý a osmý
odpoledne bude prima,
nos na to dobrej mám
tak rychle roznášejte,
a desátý v sobì taky mám

Výèepní lihovina aperitiv nahradí
možná je to klukovina,
ale mnì to nevadí
hlavním jídlem bude víno,
roèník dvacet, ten mám rád
a když jsme u tìch èísel,
tak si jich stejnì
asi tolik dám

Na mouèník už se tìším,
borovièku, tu si dám
zapiju ji nìèim ostrým,
slivovici, tu tu mám
bourbon, ten by nemìl chybìt,
pøed sebou už ho vlastnì mám
a rumíèek na cestu domù,
a se po ní nemotám

Venku krásnì slunce pálí
kampak asi pùjdeme
do zahrádky, co je tam v dáli,
tak si pìknì sedneme
poruèíme si nìco k pití
a na zub taky mùžeme
když to slunce pìknì pálí
tak si to tu užijeme - jó

N'hésitez pas à faire une recherche de paroles d'une chanson dont vous ne connaissez qu'un morceau de texte avec notre moteur de paroles et chansons