Paroles Kamennej andìl de Arakain

Arakain
  • 0.0Vous n'aimez pas les paroles de Arakainloading
  • Note 0.0/5 basée sur 0 avis.
  • Artiste: Arakain44928
  • Chanson: Kamennej andìl
  • Langue:

Les chansons similaires

Andìl Strážnej de Alkehol

Zjevil se mi andìl, øíká ty jsi idiot pozoruju tì už dlouho a chce se mi zvracet nemáš ani páru o tom co to žiješ za život dy� jseš poøád nametenej, nevoní ti práce Mùj...

Pohanská de Silent Stream Of Godless Elegy

Ležím v trávì oèi se klíží ranou v hlavì krev vytéká Cítím kroky vím, ona se blíží vìrnì èeká na èlovìka Znám ji dlouho v patách mi kráèí vèera tamti dnes tedy já Ona zpívá od...

Tak Jako de Alkehol

Tak jako den, který veèer konèí tak jako noc se vždy s ránem louèí tak jako voda co teèe stále dál tak jako bílá není èerná tak jako víra není vždy vìrná tak jako èas, který...

Jak S Tebou Tanèí de Alkehol

Zatají se dech a mráz bìhá po zádech když vidíš ten závoj bílý Ou jé pøedstava tak krásná že ani ve snu nenapadá má velkou moc a stále sílí Vidím jí jak s tebou tanèí...

Utíkej de Alkehol

Tak bìž, utíkej nohy na ramena dej, jenom o jedno se snaž a za sebe se nikdy neohlížej, neohlížej, neohlížej Tak bìž, utíkej, nohy na ramena dej, jenom toho, co je tam za tebou,...

Textes et Paroles de Kamennej andìlÈasto tudy bloudíš v øadách
ztichlých pomníkù
v místech, který vážnost žádaj
posledního klidu a snù

Hrùza tìch vizí
stále dál se navrací
procházíš krizí
v hlavì všechno pøevracíš

Ten hrob, co je ètvrtej zleva
jako bys odnìkud znal
na nìm andìl, ruce sepnutý
s tak známou tváøí

Pochyby mizí
realita neváhá
živì to vidíš
utkvìlá je pøedstava

Ten hrob, co je ètvrtej zleva...

Tušení, že budeš tu spát
svùj vìènej spánek
promìnil už v jistotu snad
ten kamennej andìl
Dobøe víš, že budeš tu spát
svùj vìènej spánek
nad tebou má držet tvou stráž
ten kamennej andìl

N'hésitez pas à faire une recherche de paroles d'une chanson dont vous ne connaissez qu'un morceau de texte avec notre moteur de paroles et chansons