Paroles Kolonie Termitù (Colony Of Termites) de Arakain

Arakain
  • 0.0Vous n'aimez pas les paroles de Arakainloading
  • Note 0.0/5 basée sur 0 avis.
  • Artiste: Arakain44928
  • Chanson: Kolonie Termitù (Colony Of Termites)
  • Langue:

Les chansons similaires

To Jsme My de Arakain

To jsme my, který zkoušíme nápady jsme to my, kdo chce zbourat to prázdno v lidech To jsme my, který mìníme zásady jsme to my, kdo chce najít v každým trochu štìstí To jsme my, starý...

Plný Kapsy de Alkehol

Tak to by bylo zdrháme ……….. Ten nápad s tou bankou byl fakt hodnì bezvadnej i to jak jsme potom rychle zmizeli než se nìkdo nadál už jsme byli bohatý jen sirény za zády jsme slyšeli...

Millenium de Arakain

Zase jsme špatnì spoèítali poukázky nadšení a chvály Couváme divným smìrem klièkujeme jako had pak dopøedu se ženem a chceme urèovat Už burácí k nám millenium co napoví...

Shane de Alkehol

Tam nìkde v dálce oheò kvet a tak sem k nìmu jel Jen tak s chlapama posedìt sem zrovna tenkrát chtìl Ten staøík s tváøí vrásèitou jak dubovej kmen Vyprávìl povìst letitou o støelci...

My Jsme šastný de Alkehol

Už je to tady a vždycky to tak je nic není na vìky, a je to, co to je jestli jde o òáký vìci nebo tøeba blbý kecy vždy i ta myšlenka zítøka se nedoèká Zapomnìl jsem, co jsem...

Textes et Paroles de Kolonie Termitù (Colony Of Termites)Jako voli jdem za prvním v øadì
Berem za svý kdejakej žvást
Myslet bolí, když plný jsou kádì
Jenže ruce se zaèínaj tøást
Jako stroje na výrobu prachù
Kdo se trhne toho vem ïas
Vìèný boje o nejlepší fachu
A roky letí, uù kejvá nám èas

Je prej tøeba nìjak se vymykat
Cejtit se jako High society
Jen se nedat, poøád vejš pronikat
Mít zlatej knoflík od manžety
Trochou citu nikoho nedojmem
Vyšel z módy už pøed stoletím
Záblesk bøitu a víme, dál neprojdem
Ta kosa bere s sebou do podsvìtí

Pár let a kokrháš
Pùjdeš spát ke kytkám
Pár let a kokrháš
Víc už nedostaneš šanci

Jsme kolonie termitù
Všechno vyžrat a neužít
Jsme kolonie termitù
A život prošumìl

Jak kolonie termitù
Jen pøežít a neprožít
Jak kolonie termitù
Jenže èas vypršel

Jako stroje ne výrobu prachù
Kdo se trhne, toho vem ïas
Øveme "Co je!" a jsme plný strachu
Co teï pøijde, co zbude z nás

Pár let a kokrháš ...

Jsme kolonie termitù ...

N'hésitez pas à faire une recherche de paroles d'une chanson dont vous ne connaissez qu'un morceau de texte avec notre moteur de paroles et chansons