Paroles May Day de Arakain

Arakain
  • 0.0Vous n'aimez pas les paroles de Arakainloading
  • Note 0.0/5 basée sur 0 avis.
  • Artiste: Arakain44928
  • Chanson: May Day
  • Langue:

Les chansons similaires

Je Tvùj Pán ] de Alkehol

Jak zvláštní dar ti byl dán dík žízni svý znáš každý bar co dát si máš? Jen úzkost smaž svou žízeò znáš je tvùj pán V tvé blízkosti je nám hej pravý to ráj...

Piju Dál de Alkehol

Bylo to jednou ráno, sebe právì vzbudil jsem do prázdna zase koukám, kde to asi jsem jsem doma, ležím tady sám kde jsem vèera veèer byl, to já pøece dobøe vím do rukou láhev beru,...

Zimní Královna de Arakain

V pohádkách najdeš moudrou pravdu spousty pøíbìhù stejnì i svùj v nich mùžeš èíst Okouzlí cizí žena lásku tvou toho s kým jste si souzeni tak jak to nést kde návod vzít Jenom si vzpomeò...

Rùže Z Texasu de Alkehol

Jedu vám veèer stezkou Dát koòùm k øece pít V tom potkám holku hezkou Až jsem vám z konì slít Má kytku žlutejch kvìtù Snad rùží co já vím Znám plno hezkejch ženskejch...

Ty A Já de Alkehol

Když se nìkdy ráno probudíš vídáš budoucnost ve svých pøedstavách který ti mizej tak jak pøichází pouze ve tvých myšlenkách Jen ty a já - budem tu navìky jen ty a já - ty mì budeš...

Textes et Paroles de May DayUž zase hrùza jímá støedisko letový Vykvet nám na radaru signál nouzový Únos sotva po mìsíci Boeing plný cestujících Další dvojka ostrejch hochù co si budou pøát Pøíliš dobøe vyzbrojených je tøeba pozor dát Odkud se vzali odkud asi kdo nejvíc køièí, ten se o nì hlásí May Day vás tak dobøe nìkde vycvièili May Day za to dobøe nìkdo platí May Day signál aby lidé pochopili May Day, May Day May Day V rukou zbranì, na rtech cigarety May Day když jde o krk klidnì støílí May Day kdo vám bude nosit na hrob kvìty May Day, May Day Loutkový režimy a vláci kdo vìøil hloupý byl pohøby, vraždy a únosy hlavnì když splní cíl To není pøípad jenom v tomhle letu je proto tøeba o tom øíci svìtu May Day

N'hésitez pas à faire une recherche de paroles d'une chanson dont vous ne connaissez qu'un morceau de texte avec notre moteur de paroles et chansons