Paroles Píseèná Samota de Arakain

Arakain
  • 0.0Vous n'aimez pas les paroles de Arakainloading
  • Note 0.0/5 basée sur 0 avis.
  • Artiste: Arakain44928
  • Chanson: Píseèná Samota
  • Langue:

Les chansons similaires

Labyrint (Labyrinth) de Arakain

Horoskopy, testy Vìštby z karet, èlánky v novinách Pøesvìdèit tì maj O tom, že jsou naše osudy daný Výchova i tresty Pøitom šílej v lepších rodinách Po kom že ty dìti jsou...

Snìžná Slepota de Arakain

(Iommi, Ward, Butler, Osbourne / A. Brichta) Bodají tì do oèí blesky støípkù ledových nekoneèná snìžná pláò vybírá si svojí dlaò Brýle mizí v závìjích dávno už je pohøbil...

Kyborg de Arakain

Hlava nohy a ruce tohleto tìlo stejnej vzduch dýchá jako ty a já Mozek radost i smutek z palety barev vùnì snad cítí jako ty a já Mùže mluvit stejnou øeèí pøesto se nezavdìèí...

Branický Pivo de Alkehol

Už je to úplnì jasný už je to teda hotový ta zpráva obletìla svìt a každej rocker už to ví a teï se sem honem všichni ženou všude v ulicích je panika lidi v oknech strachy...

Šeherezád de Arakain

Holka s tebou chtìl bych prožít aspoò tisíc a jednu noc Nìco uvnitø ve mnì hoøí brzy zaènu volat o pomoc Cítím vùni tvojí kùže dej mi úsmìv a mi napojí Zraò mì jako...

Textes et Paroles de Píseèná SamotaDávno sním o výšinách,
co vládu stínu chválí,
proè náhle písek v oèích mám,
na tváøích sníh mì pálí.


Ptákùm hejna závidím,
co drápy káòat vábí,
køídla vážkám bázlivým,
krásu tùní svádí.


Sám tu jak básník stojím,
dny poèítám,
k nebi se vzhlédnout bojím,
žízeò mám.


Proè tajemnou pouš v duši mám,
a krutý slunce pálí dál.
Proè lidé kolem slepí jsou,
snad spìchaj za vysnìnou oázou.


Dál jak písek spím v dunách
a dál tu vítr sílí.
Proè náhle písek v oèích mám,
snad dá mi kousek síly


Sám tu jak básník stojím,
dny poèítám,
k nebi se vzhlédnout bojím,
žízeò mám.


Proè tajemnou pouš v duši mám,
a krutý slunce pálí dál,
proè lidé kolem slepí jsou,
snad spìchaj za vysnìnou oázou

N'hésitez pas à faire une recherche de paroles d'une chanson dont vous ne connaissez qu'un morceau de texte avec notre moteur de paroles et chansons