Paroles Schizofrenie de Arakain

Arakain
  • 0.0Vous n'aimez pas les paroles de Arakainloading
  • Note 0.0/5 basée sur 0 avis.
  • Artiste: Arakain44928
  • Chanson: Schizofrenie
  • Langue:

Les chansons similaires

Tváøí V Tváø de Silent Stream Of Godless Elegy

Vzlykáš: tvou nocí sten Vzlykáš: je nový den Kráèí blíž, èerný je tvùj Mávnutím: bože, mùj Pøichází: Sám se svým zlem Pøichází: Jsi øekou jen Ta noc byla zlá - a ráno ještì...

My Jsme šastný de Alkehol

Už je to tady a vždycky to tak je nic není na vìky, a je to, co to je jestli jde o òáký vìci nebo tøeba blbý kecy vždy i ta myšlenka zítøka se nedoèká Zapomnìl jsem, co jsem...

Øízená Støela de Arakain

Dobrej den, já jsem øízená støela pokorná a vám oddaná zcela dobrej den, já jsem mazlíèek hravej poslušnej, ale trochu nedoèkavej Mìním si svojí dráhu a nikam nespìchám urèuju...

Mý Jméno Je Plamen de Arakain

Hej mladej koukni už jedou není to krása když hoøí dùm když oheò tancuje s tebou a velí snùm Hej mladej koukni jsou tady jako báseò je rudej vùz pøedvádí nám svoje vnady plamenný...

Promiòte Sleèno de Arakain

Promiòte sleèno dovolte sednu si k Vám Hej - pane vrchní podejte tu lahev k nám Promiòte sleèno už trochu upito mám Ta Vaše krása tý asi neodolám Snad jsem drzý pojïme...

Textes et Paroles de SchizofrenieProsím tì, pomoz mi Bože
poznat, kdo z tìch dvou jsem já
vládnou teï uvnitø mý hlavy
proto se na radu ptám:
Komu mám popsat, co cítím
když všechno dvì barvy má
dvì chuti, dva pachy nevím
co je a co se jen zdá

Jsem obì schizofrenie

Jak vlastnì dál žít mám
být otrok dvou
Cožpak se dá øíct já
a já dva jsou najednou

Zas mìním z lovce se v koøist
obojí pocity znám
v hrnci se ve vodì vaøím
k obìdu svùj mozek mám
Sám sebe na svatbu svojí
beru si za svìdka rád
chodívám na vlastní pohøby
poslední sbohem si dát

Jsem obì schizofrenie...

Jak vlastnì dál žít mám...

N'hésitez pas à faire une recherche de paroles d'une chanson dont vous ne connaissez qu'un morceau de texte avec notre moteur de paroles et chansons