Paroles Schody Nikam de Arakain

Arakain
  • 0.0Vous n'aimez pas les paroles de Arakainloading
  • Note 0.0/5 basée sur 0 avis.
  • Artiste: Arakain44928
  • Chanson: Schody Nikam
  • Langue:

Les chansons similaires

Jedu de Alkehol

Proè lidskej život je tak krátkej kdo to všechno stihnout má milióny vìcí, co se daj dìlat hlava má je zamotaná práce, práce - ta není hlavní jsou tu lepší vìci, já vim noc,...

Schizofrenie de Arakain

Prosím tì, pomoz mi Bože poznat, kdo z tìch dvou jsem já vládnou teï uvnitø mý hlavy proto se na radu ptám: Komu mám popsat, co cítím když všechno dvì barvy má dvì chuti,...

Zase Spíš V Noci Sama de Arakain

Na co myslíš, i když nechceš co je stebou, že neusínáš venku nìžný kapka deštì dlažbu laskají a ty vzpomínáš na ruce, v který právì mìnìj se tvý to, co stíny kreslí...

Brána Iluzí de Arakain

Hejna havranù krouží kolem cest, který v dálce splynou s šátkem na èele toužíš pøidat plyn, znaèku highway minout Pøední kolo tak zvednout bránou iluzí projet nìkam jinam nechat...

My Si žijem de Arakain

Takovej muzikant, jó ten si žije jenom se pøedvádí a fláká se celej den chvíli si zabrnká, pak o pøestávkách pije má vlastní kamion, vozí se au�ákem Dny, který dospáváš a dny s bolením...

Textes et Paroles de Schody NikamProè jsi vlastnì postavil ty nekoneèný schody
s koncema do nebe a do hluboký vody
Uprostøed jsi zastavil a sílu stoupat nemáš
z pohledu pod sebe pro zmìnu strachy bìláš

Stojíš dál nejdeš jasný tøeseš se vo nohy
Platíš kam vejdeš za svý komplexy ubohý

Pøi èem jsi se unavil bojíš se každý zmìny
je z tebe lakomec a otrok vlastní ženy
Jakoby ses popravil na cestì z práce domù
a èekal na konec pod listím uschlejch stromù

Nìmý a slepý ráno ubírá krátkej díl
Pøežít a projít bránou
veèer je cíl jenže den jsi zahodil
Hluchýmu není dáno dìláš že nelyšíš
z hodin je nasbíráno
tisíce dní který spánkem ledovým spíš

Zlobí tì teï návaly do hlavy
za vším je tvùj životní styl
Z rebelskejch let pro svoje obavy
prožil`s jen pùl jakej jsi byl

Proè jsi vlastnì postavil...

Nìmý a slepý ráno

N'hésitez pas à faire une recherche de paroles d'une chanson dont vous ne connaissez qu'un morceau de texte avec notre moteur de paroles et chansons