Paroles To Jsme My de Arakain

Arakain
  • 0.0Vous n'aimez pas les paroles de Arakainloading
  • Note 0.0/5 basée sur 0 avis.
  • Artiste: Arakain44928
  • Chanson: To Jsme My
  • Langue:

Les chansons similaires

Akehol de Alkehol

Když jsme byli malí, tak jsme chlastali mateøský mlíko z naší mámy když jsme povyrostli, pili jsme sunary na pískovišti jsme si hráli a jak vìk šel dál školy nám už zkonèily...

Byl Jeden Krasnej Den de Alkehol

Byl jeden krásnej letní den do restaurace se šlo dvanáct lidí ke stolu spolu zasedlo jeden krásnej letní den k pití stvoøenej to by bylo aby byl jen tak promarnìnej Teï vim že to byl dobrej...

Sláva Vítìzùm de Alkehol

Já jsem dobrák od kosti a mam dobrý vlastnosti akorát se obèas rád napiju se mnou nemáš starosti já mám jenom pøednosti jen se obèas poøád strašnì naleju Sláva vítìzùm èest...

Millenium de Arakain

Zase jsme špatnì spoèítali poukázky nadšení a chvály Couváme divným smìrem klièkujeme jako had pak dopøedu se ženem a chceme urèovat Už burácí k nám millenium co napoví...

My Jsme šastný de Alkehol

Už je to tady a vždycky to tak je nic není na vìky, a je to, co to je jestli jde o òáký vìci nebo tøeba blbý kecy vždy i ta myšlenka zítøka se nedoèká Zapomnìl jsem, co jsem...

Textes et Paroles de To Jsme MyTo jsme my, který zkoušíme nápady
jsme to my, kdo chce zbourat to prázdno v lidech
To jsme my, který mìníme zásady
jsme to my, kdo chce najít v každým trochu štìstí

To jsme my, starý trhaèi fáborù
jsme to my, kdo chová se vždycky jinak
To jsme my, sbírka pochybnejch názorù
jsme to my, samozvaný hledaèi štìstí

To o co jde to není pøece pozlacený jmelí
To o co jde to není jenom nekoneèný snìní
jenom snìní

Jsme zapálený, okouzlený, pøedurèený
poskládat støípky v duši
Omámený, odsouzený k pøesvìdèení
o síle kterou tušíš
Jen rukou chtìl bys mávnout

To jsme my, máme vlastní zákony
jsme to my, kdo tì nutí pøiznat si jak žiješ
To jsme my, možná tak trochu bláhový
jsme to my, samozvaný hledaèi štìstí

To o co jde to nejsou nade dveøma starý podkovy
No o co jde tak zkuste aspoò jeden den být
takový jako my

Jsme zapálený...

Vím je to vìc nálady tím že stoupneš do øady
dáš poznat jak svýho já se bojíš
Vím je to dost divoký tím že mìníš nároky
dáš poznat jak pøed sebou si stojíš

To o co jde...

Jsme zapálený

N'hésitez pas à faire une recherche de paroles d'une chanson dont vous ne connaissez qu'un morceau de texte avec notre moteur de paroles et chansons