Paroles Tøináctá Komnata de Arakain

Arakain
  • 0.0Vous n'aimez pas les paroles de Arakainloading
  • Note 0.0/5 basée sur 0 avis.
  • Artiste: Arakain44928
  • Chanson: Tøináctá Komnata
  • Langue:

Les chansons similaires

Byl Jeden Krasnej Den de Alkehol

Byl jeden krásnej letní den do restaurace se šlo dvanáct lidí ke stolu spolu zasedlo jeden krásnej letní den k pití stvoøenej to by bylo aby byl jen tak promarnìnej Teï vim že to byl dobrej...

Tak Jako de Alkehol

Tak jako den, který veèer konèí tak jako noc se vždy s ránem louèí tak jako voda co teèe stále dál tak jako bílá není èerná tak jako víra není vždy vìrná tak jako èas, který...

Tváøí V Tváø de Silent Stream Of Godless Elegy

Vzlykáš: tvou nocí sten Vzlykáš: je nový den Kráèí blíž, èerný je tvùj Mávnutím: bože, mùj Pøichází: Sám se svým zlem Pøichází: Jsi øekou jen Ta noc byla zlá - a ráno ještì...

Mý Jméno Je Plamen de Arakain

Hej mladej koukni už jedou není to krása když hoøí dùm když oheò tancuje s tebou a velí snùm Hej mladej koukni jsou tady jako báseò je rudej vùz pøedvádí nám svoje vnady plamenný...

Zimní Královna de Arakain

V pohádkách najdeš moudrou pravdu spousty pøíbìhù stejnì i svùj v nich mùžeš èíst Okouzlí cizí žena lásku tvou toho s kým jste si souzeni tak jak to nést kde návod vzít Jenom si vzpomeò...

Textes et Paroles de Tøináctá KomnataZámek je domov kterým bloudím po chodbách
Dál jenom zbývá pøejít závìreènej práh

Dvanáct pokojù všichni už znají
pro oèi zvìdavý není to cíl
jen ten poslední svùj obsah tají

Léta tøináctou komnatu strážíš
hlídáš ukrytej klíè
Pùlnoc odbyla z obrazu scházíš
odmykáš jako když víš
že jsi pro mì vším

Tisíce nocí která z nich je vlastnì tvá
Obrazy v síni v jednom dívka zakletá

Dvanáct pokojù...

Èekání u vìènejch dveøí na tvùj soud
Dobøe víš že jsi mou tøináctou komnatou

N'hésitez pas à faire une recherche de paroles d'une chanson dont vous ne connaissez qu'un morceau de texte avec notre moteur de paroles et chansons