Paroles Jesienne Cienie Czekaj¹ce Na Kolejn¹ Reinkarnacjê de Arkona

Arkona
  • 0.0Vous n'aimez pas les paroles de Arkonaloading
  • Note 0.0/5 basée sur 0 avis.
  • Artiste: Arkona9210
  • Chanson: Jesienne Cienie Czekaj¹ce Na Kolejn¹ Reinkarnacjê
  • Langue:

Les chansons similaires

Kamienna £za de Monstrum

Za oknami ch³ód, znowu cooe wygas³o Ktooe oszuka³ nas, gdzie zniknê³a jasnooeæ? Kto rozdaje ch³ód, a kto ciep³o, kto ¿ar Kto da szczêoecie, a kto p³acz Gdzie prowadzi mnie cieñ? Dok¹d...

Irlandzkie Serce de Panasewicz

Gdy nie boli mnie juz glowa i spokojnie moglbym spac. Mysli do szuflady schowac oczy zamknac i tak trwac. I nie liczyc zadnych grzechow pewnie tyle ich co gwiazd. Zasluchany w swym oddechu widze...

Epidemia Rozczarowania I Nêdza Duchowa de Arkona

[An Epidemic Of Dissapointment And Spiritual Misery] Zabili wszystkie uczucia Zabrali radooeæ ¿ycia Da³em siê na to nabraæ A teraz zosta³a pustka Chcê powróciæ, a ju¿ nie mogê Kolory straci³y...

Obudz Sie de Panasewicz

Sam już nie wiem, nie pamiętam Czy naprawdę było coś Cenne tak jak czas Jak co roku byly święta Uciekały sobie lata i nie było żal Obudź się,...

Curacja de Moonlight

Na horyzoncie widzê Jak siê zbli¿a Milcz¹ca karawana W tumanach kudzu Umyka myoeli Odwracam siê Za mn¹ jest oeciana Ich twarze, te twarze s¹ zimne i z³e Wciskam siê w k¹t chc¹ pooei¹oeæ...

Textes et Paroles de Jesienne Cienie Czekaj¹ce Na Kolejn¹ Reinkarnacjê
[Autumn Shadows Waiting For The Next Reincarnation]

Jesienne cienie
W sercu masz strach i niepokój
W duszy nienasycone dreszcze
W ka¿dym p³on¹cym spojrzeniu
Ch³ód i zimno jak jesienne deszcze
W ciele zarodnia zarazy jest ju¿ tak dojrza³a
Nie masz si³y na tak¹ zdradê za grzechy marnej skazy
Œwiat wiecznej zguby po¿era mnie jak oszala³y
Dzwony bij¹ ostatni¹ z ostatnich chwil
Jesienne cienie
Za mroczna przystañ w nocy s³abo widoczna
Kieruje losem naszego dzie³a
Tak samo giniesz w tym samym czasie
To tylko gra o sobie, o w³asne myoeli
Egoistyczny proces przetrwania
Nigdy nie myoel, ¿e potem ju¿ nic
Egoizm zwycie¿y
Egoizm! Bo król ka¿e sci¹æ, sprawiedliwie Ciê os¹dzi
To Twoja walka w przyjaŸni
I król Twym s³ug¹ jest, a potem krok w czary
Chwilami widzê jak we mgle
Balsamy piêkna i brzydoty
Te koszmary, te wyraŸne kontury
Widzê patrz¹ na to bez ochoty
Topnieje oenieg a woda rzeŸbi
O³tarze ¿ycia na martwej ziemi
Odchodzi lato, powraca ch³ód
Zanika radooeæ, wiruje zi¹b
Chwilami krwi¹ obmarzn¹ rêce
W kraty zmieniaj¹ obraz przysz³ooeci
Topnieje mi³ooeæ, wraca otêpienie
Jesienne cienie budz¹ siê do ¿ycia
Cmentarze zasypa³ bia³y oenieg
A ci którzy tu s¹, to dawno ich nie ma

N'hésitez pas à faire une recherche de paroles d'une chanson dont vous ne connaissez qu'un morceau de texte avec notre moteur de paroles et chansons