Paroles W Górê de Artrosis

Artrosis
  • 0.0Vous n'aimez pas les paroles de Artrosisloading
  • Note 0.0/5 basée sur 0 avis.
  • Artiste: Artrosis5363
  • Chanson: W Górê
  • Langue:

Les chansons similaires

Razem de Silent Stream Of Godless Elegy

Ukryci pod ziemi¹ g³êboko tak ja z tob¹ ty ze mn¹ Panie daj znak Z³¹czeni na nowo kochamy siê znów razem lecz obok s¹ dusze dwie Przerwana niæ i wspólny grób by razem byæ chocia¿ tu Tu...

Bia³a Karta de Artrosis

Bezwartooeciowy kamieñ Brylantem jawi³ siê Choæ zawsze niepokonany by³ Ju¿ dawno odszed³ w cieñ A ty znów jesteoe bia³a kart¹ Znów s³owa zmywasz deszczem, Co gorzki jak pio³un jest W nie zapisanych...

Pieoeñ Przywiana Przez Wiatr de Honor

Znów wiatr przywia³ tu pieoeñ, która wróci³a po latach Mój kraj spiewa j¹ dzioe, aryjska oewita powraca Ten czas zwyciêstw i walk, sztandarów wzniesionych wiatrem Dzioe znów budzi siê w nas,...

Mrozem Uoepiona de Herjalf

Lasy oeniegiem okryte, lodem skute jeziora Kraina mrozem uoepiona trwa A wicher gna poprzez fiordy W górê - ku szczytom... ...Czekaj¹c na ¿agle statków, Wyruszaj¹cych na wiking... A on czeka...

Mactire (Before The Dusk) de Acrybia

Jakże Omylny Jest Zmysł Powonienia Wdycham Czuję Pociągam nosem oto jest Zapach Twoich włosów tak kurczowo i mocno trzymających się pazurkami cebulek...

Textes et Paroles de W Górê
Poca³unkami, w których ¿yje noc
Otulasz cieñ zastyg³y w Twoich ramion ¿ar
Wznosiæ siê pragniesz w górê razem z ni¹
£ez szczêoecia krople opadaj¹ zdobi¹c uoemiech

Tak mocno czujesz iskrê, która wznieci³a ogieñ miêdzy wami
Pozwól jej trwaæ
Pozwól podsycaæ nowy ¿ar
P³omienny uoecisk wci¹¿ na nowo
Roztapia skute lodem twarze,
Które doko³a bez wyrazu oeledz¹ was

Zatapiaj¹ wzrok powoli
Spadasz w dó³ wraz z ni¹ i pragniesz wzbiæ siê znów
Twoich poca³unków pieoeñ
Rozpali ¿ar, który pozwoli znów wzbiæ wam siê w górê

N'hésitez pas à faire une recherche de paroles d'une chanson dont vous ne connaissez qu'un morceau de texte avec notre moteur de paroles et chansons