Paroles Dark Poem de Christ Agony

Christ Agony
  • 0.0Vous n'aimez pas les paroles de Christ Agonyloading
  • Note 0.0/5 basée sur 0 avis.
  • Artiste: Christ Agony5513
  • Chanson: Dark Poem
  • Langue:

Les chansons similaires

We Krwi de Alienacja

Unurzani we krwi, oprawcy, mordercy - tasaki jak brzytwy æwiartuj± krêgos³up. Krew - widzê wci±¿ na ich rêkach Krew - widzê wci±¿ w ich oczach Krew - widzê wci±¿ w ich sercach. Sprawne...

Deformis de Moonlight

Wczoraj by³am... Dzisiaj jestem... Widzia³am... Zmienia³am... S³ysza³am... Widzê sny... Widzia³am sny, których nie znasz Obrazy o ramach wygiêtych W ³uki wieloboków Barwy Widzieæ sny, których...

13 (Polish Version) de Moonlight

[bonus track] I tak dzioe ciebie widzê Nawet gdy mi znikn±æ chcesz I tak znów ciebie widzê I tak wiem Tak wiele wiem S³odko jest w³adzê mieæ Lecz s³odycz ta wiele kosztuje Uciekaæ du¿o...

Migotka de Analog

Muzyka i s³owa: youme Zapomnia³am, ¿e istniej¹ Inne sprawy oprócz moich. To Ona Otworzy³a moje oczy, Pokaza³a, ¿e nie muszê Niczego siê baæ. Co dzieñ, co noc Z Tob¹ rozmawia...

Curacja de Moonlight

Na horyzoncie widzê Jak siê zbli¿a Milcz¹ca karawana W tumanach kudzu Umyka myoeli Odwracam siê Za mn¹ jest oeciana Ich twarze, te twarze s¹ zimne i z³e Wciskam siê w k¹t chc¹ pooei¹oeæ...

Textes et Paroles de Dark Poem
W ramiona oemierci
Biegnê

-Magia jest w nich
I piêkno
Pod¹¿am drog¹

Jestem ju¿ blisko...

Widzê Jej oczami...
-Pragnê

Widzê jej oczami...
-Dotykam
Widzê jej oczami...
-Pragnê

Widzê Jej oczami...
-Oddycham

Zrodzony z Jej cia³a
W pogoni za krwi¹

Zrodzony z Jej cia³a
W pogoni za snem
Oto majestat grzechu
Którego nigdy
Nie ujrzycie
Nie pojmiecie...

N'hésitez pas à faire une recherche de paroles d'une chanson dont vous ne connaissez qu'un morceau de texte avec notre moteur de paroles et chansons