Paroles No Time de Dying Passion

Dying Passion
  • 0.0Vous n'aimez pas les paroles de Dying Passionloading
  • Note 0.0/5 basée sur 0 avis.
  • Artiste: Dying Passion33028
  • Chanson: No Time
  • Langue:

Les chansons similaires

Otec Z Rozhodnutí Komise de Arakain

Velkej vùz ti na cestu záøí rozbitý lampy, smìr Jižní køíž všichni se smáli když hledal jsi v snáøi øíkali jen co nesmíš, co smíš Bylo to málo zmizel by sen co je vším Bylo to málo...

When I Die de Dying Passion

[S. Jelínek / S. Jelínek - Z. Lípová] When I die... What is gonna happen with me when I fall? What feeling? Can I feel anything at all? When I die... You know'st 'tis common all that...

Vzpomínám Na Zlaté èasy de Master's Hammer

Vzpomínám na zlaté èasy Když mne houpal na klínì Bydleli jsme toho èasu U Domažlic v Merklínì Vzpomínám si, jak to bylo A dostávám brnìní Srdce se mi zastavilo Jazyk pøi tom zdøevìní

Øeèí Už Bylo Dost de Alkehol

Je ráno, otevíráš oèi a zase nevíš, kde ses tu vzal je vidìt, žes tu cestu domù z hospody ráno nevzdal nó, ale øeèí bylo dost a ty si piješ jen tak pro radost...

Strážci èasu de Arakain

Táhnìt už vodsud pryè - go! špatný staèí vždycky jednou Brzy na vás vemem biè - go! nestaèíte ani zblednout Strážci èasu jsme strážci èasu - honorace Strážci èasu žádný...

Textes et Paroles de No Time[S. Jelínek]

On the edge of all understanding of reality.
Memories of the past bother your soul.
You fall through.
Is it reality?
Pain! Run a needle into your finger.
It is reality!
Careworn in own running present behind all time d i r e c t i o n s.
It was at that time, somewhere,
Now behind endless horizons of own m e m o r y.
You went to the flow of human society.
The truth is quite destroying you.

You are following it, you want to get over it. No Time.

It's where blue and green mists surround your soul
They will make you hide your m i s t e r y.
Sad dreams fly away, you're standing there
Following it up into i n f i n i t y.
Maybe due to the reason of loneliness, help, message
You went to the flow of human society.

You are following it.
You want to get over it.
No Time.

Don't remember what it was you realise.
Don't remember where it was you realise.
Don't remember when it was you realise.

[Czech translation:]

Na pokraji všeho porozumìní, vší skuteènosti.
Vzpomínky na minulost sužují tvou duši.
Propadáš tomu. Je to skuteènost?
Bolest. Jehla se zabodne do tvého prstu.
Je to skuteènost!
Ustaraný stálou pøítomností
Za všemi smìry èasu.
Bylo to tenkrát nìkde za horizonty
Tvých nekoneèných vzpomínek.
Opouštíš tuto lidskou spoleènost.
Ta pravda Tì nièí.

Následuješ to a chceš, aby se stalo pochopitelným
Místo bez èasu.

Tam kde modrá se zelenou obklopí tvou duši,
Skryjí v ní tvé tajemství.
Smutné sny odletí,
Ty dál tam stojíš, jdeš za tím dál a dál do nekoneèna.
Možná z dùvodu osamìní, pomoci, poselství
Tys vydal se na cestu od lidské spoleènosti.

Následuješ to a chceš, aby se stalo pochopitelným
Místo bez èasu.

Nepamatuješ si co to bylo,
Snad na to pøijdeš.
Nepamatuješ si kde to bylo,
Snad na to pøijdeš.
Nepamatuješ si kdy to bylo,
Snad na to pøijdeš.

N'hésitez pas à faire une recherche de paroles d'une chanson dont vous ne connaissez qu'un morceau de texte avec notre moteur de paroles et chansons