Paroles 100 Lat Mlodej Parze de Goran Bregovic

Goran Bregovic
  • 0.0Vous n'aimez pas les paroles de Goran Bregovicloading
  • Note 0.0/5 basée sur 0 avis.
  • Artiste: Goran Bregovic4529
  • Chanson: 100 Lat Mlodej Parze
  • Langue:

Les chansons similaires

Wypowiem Twoje imiê de Delight

Nie pytaj sk¹d ten uoemiech I tak nie odpowiem ci Mo¿e cooe mi przypomnia³eoe Mo¿e by³am tutaj z kimoe Kto dzioe jest mi bardzo obcy Lecz na jeden krótki moment Powróci³y nieme echa Moich zagubionych...

Niedokoñczony Sen de Moonlight

Do Mnie proszê dzioe nie mów wiêcej nic Bardzo teraz chcê sama ju¿ byæ Ca³y Mój oewiat zamar³ w s³owa pó³ Proszê, teraz chcê sama byæ ju¿ Gdy spowita w sen naiwnie reagujê na treoeæ Zatrzymujê...

Spokojna de Analog

Muzyka i s³owa: youme Kiedy patrzê na ni¹ dzioe Widzê piêkn¹ twarz Oczy nadal b³yszcz¹ siê Uoemiech trochê zgas³ Wci¹¿ pamiêtam jej wielki strach, gdy Na spotkania z ojcem...

Od nowa de Delight

To nasze szczêoecie Jak d³onie do modlitwy z³o¿one Po¿ó³k³a fotografia Czerstwy chleb Nasz oewiat jest na dwoje podzielony Ktooe, kto by³ tak bliski Jest mi dzioe tak bardzo obcy Aby zacz¹æ...

13 (Polish Version) de Moonlight

[bonus track] I tak dzioe ciebie widzê Nawet gdy mi znikn±æ chcesz I tak znów ciebie widzê I tak wiem Tak wiele wiem S³odko jest w³adzê mieæ Lecz s³odycz ta wiele kosztuje Uciekaæ du¿o...

Textes et Paroles de 100 Lat Mlodej Parze
Nie ju¿ nie p³aczê bo dzioe nie mam wiêcej ³ez
Po co p³akaæ skoro i tak ¿enisz siê

Ju¿ jej dzisiaj przyrzeka³eoe
Co mi kiedyoe obieca³eoe
I gdy gorzko zawo³aj¹
Poca³ujesz j¹

Ref.:
Sto lat m³odej parze
yczymy spe³nienia marzeñ
Sto lat dla mnie samej
W bólu i we ³zach

Nie Ju¿ nie p³aczê bo dzioe nie mam wiêcej ³ez
Jak tu p³akaæ skoro dzioe wesele jest

I do tañca cudnie graj¹
Gooecie brzuchy nape³niaj¹
Ale nikt z nich nie wie ¿e
e to pogrzeb jest

Ref.: Sto lat...

Nie Ju¿ nie p³aczê lecz siê mogê w duchu oemiaæ
Bo zatru³am nocy tej kielichy dwa
Szkoda ¿e ju¿ zapomnia³eoe
Co mi kiedyoe obieca³eoe
Zaraz ju¿ poczujesz ¿e
S³odka zemsta jest

Ref.: Sto latN'hésitez pas à faire une recherche de paroles d'une chanson dont vous ne connaissez qu'un morceau de texte avec notre moteur de paroles et chansons