Paroles Gdzie Milczy Ka¿dy Cieñ de Hefeystos

Hefeystos
  • 0.0Vous n'aimez pas les paroles de Hefeystosloading
  • Note 0.0/5 basée sur 0 avis.
  • Artiste: Hefeystos9973
  • Chanson: Gdzie Milczy Ka¿dy Cieñ
  • Langue:

Les chansons similaires

Magiczny Strumieñ de Hefeystos

Jestem w zapomnianym lesie, gdzie s³yszê mowê drzew Id¹c sama do magicznego strumienia bram Leoene morze ucieka przede mn¹ w nieskoñczonooeæ Srebrny ksiê¿yc wschodzi Widzê jak przedziera siê...

Krwawa Łza Horyzontu de Abusiveness

Szukam wśród zmierzchów (sensu i) źródła ziemi oddechów - wspomnienia Szukam wśród dziejów pradawnych milczenia, Ciszy tych lasów przez czas niezdobytej. Lecz gdzie kres...

Gdzie Jestes ? de Quo Vadis

Gdzie jestes? Gdy wolam cie Gdzie jestes? Gdy pragne cie Gdzie jestes? Gdy nie ma cie tu Gdzie jestes? Sprawiasz mi bol Gdzie jestes? Gdy czuje sie zle Gdzie jestes? Gdy mi sie snisz Gdzie...

Wo³anie de Herjalf

Wo³am do ciebie G³os echem siê niesie Zaklinam myoeli oepiewem... Wo³am ciebie G³os echem siê niesie Samotna w têsknocie wo³am... Pustk¹ przepe³nionym sercem Przesyconym smutkiem i ¿alem £zami...

Nim Wstanie Dzień de Grabaż I Strachy Na Lachy

Ze świata czterech stron, z jarzębinowych dróg, gdzie las spalony, wiatr zmęczony, noc i front, gdzie nie zebrany plon, gdzie poczerniały głóg, wstaje dzień. Słońce...

Textes et Paroles de Gdzie Milczy Ka¿dy Cieñ
Noc i srebrny dzieñ niesie wiatr zapomnienia
Tam woeród mroku skry³y siê me wspomnienia

Nie, ju¿ nie odnajdê drogi swej, gdzie ksiê¿yc niesie lêk
W czarnym lesie, gdzie milczy ka¿dy cieñ

Poprzez smutku dŸwiêk, idê przez zaæmienie
Idê do g³êbin snu, w magicznym mroku

Przez wiecznooeæ, gdzie martwe s¹ wspomnienia me
Tam czujê mroku k¹szenia

N'hésitez pas à faire une recherche de paroles d'une chanson dont vous ne connaissez qu'un morceau de texte avec notre moteur de paroles et chansons