Paroles Urok Samotnooeci de Hefeystos

Hefeystos
  • 0.0Vous n'aimez pas les paroles de Hefeystosloading
  • Note 0.0/5 basée sur 0 avis.
  • Artiste: Hefeystos9973
  • Chanson: Urok Samotnooeci
  • Langue:

Les chansons similaires

A Ja ... de Artrosis

Dotknij mnie a ja wzlecê ponad tob¹ têcz¹ WeŸ wszystko co chcesz Niech wiruje oewiat kolorami twoich dŸwiêków Dotknij mnie a ja... Niewidzialny blask znów zamyka moje oczy Rozpromienia siê Niech...

Obsesja de Moonlight

[tekst: daniel potasz; muzyka: daniel potasz, andrzej kutys, maja konarska] I znowu wiem Jak czujesz siê Ty Kiedy przychodzisz Poczuæ rozkosz Nasyciæ wzrok i cia³o Jesteoe choæ nie chcia³byoe By...

Wojownicy Snów de Monstrum

Pod powiekami ukryty jak cieñ Skrada siê cicho i czai jak zwierz Nagle dopada, powala mnie z nóg Cios wojowników koszmarnych snów Nocnych zjaw g³os w oddali gdzieoe S³ychaæ jak smiej¹ siê...

La Dance Macabre de Moonlight

"Szczêoecie... Niedowierzanie... Szaleñstwo... Po¿¹danie..." Ratuj mnie bym rozumu nie straci³ powiedz ¿e to nie sen tonê w po¿¹daniu Zabierz mnie gdzieoe Powtarzaj jeszcze raz To tak wspaniale...

V.I.T.R.I.O.L. de Moonlight

Krzyczê na drodze nies³yszalooeci Gdy¿ nie potrzeba mi ju¿ s³ów Wpadam wci¹¿ w wir beznadziejnooeci Samotnooeæ s³owa powraca znów Odbijaj¹ siê od oecian puste frazesy W mrocznej sztolni Nie...

Textes et Paroles de Urok Samotnooeci
Leoeny cieñ okrywa wszystko
Widzê jak mrok posuwa siê powoli
Niczym wolny taniec oemierci

Zamykam oczy
Czujê jak dotykaj¹ mnie spragnione d³onie

Och Nocy, kochanko ma zdradliwa
Czy Twe usta znów ch³odem smakowaæ bêd¹ ?
Czy znów porzucisz mnie, gdy zbudzi siê oewit ?

Niebo znów zaczyna chmurzyæ siê nade mn¹
Powoli rysuj¹c bia³e wzory
S³yszê jak piorunowy m³ot uderza gdzieoe w oddali

Krople - jak ³zy, jak magiczny py³...
A my otuleni p³aszczem prze¿ytych wspólnie chwil

Powiedz, dlaczego zaczynasz wiêziæ mnie
Gdy zbli¿a siê zmierzch, by odejoeæ bez s³ów
Przychodzisz - nie wiem sk¹d !
Milczysz - mam tego dooeæ !

Niech jêzory ognia, brata mego
Okryj¹ me cia³o wiêzione
Daj¹c mi poczuæ rozkosz samotnooeci

N'hésitez pas à faire une recherche de paroles d'une chanson dont vous ne connaissez qu'un morceau de texte avec notre moteur de paroles et chansons