Paroles Biernosc Przeciw Prawdzie de Honor

Honor
  • 0.0Vous n'aimez pas les paroles de Honorloading
  • Note 0.0/5 basée sur 0 avis.
  • Artiste: Honor7275
  • Chanson: Biernosc Przeciw Prawdzie
  • Langue:

Les chansons similaires

Bia³a Karta de Artrosis

Bezwartooeciowy kamieñ Brylantem jawi³ siê Choæ zawsze niepokonany by³ Ju¿ dawno odszed³ w cieñ A ty znów jesteoe bia³a kart¹ Znów s³owa zmywasz deszczem, Co gorzki jak pio³un jest W nie zapisanych...

Pieoeñ Przywiana Przez Wiatr de Honor

Znów wiatr przywia³ tu pieoeñ, która wróci³a po latach Mój kraj spiewa j¹ dzioe, aryjska oewita powraca Ten czas zwyciêstw i walk, sztandarów wzniesionych wiatrem Dzioe znów budzi siê w nas,...

Znak Orla de Honor

Za tym g³osem, który krzyczy w imiê chwa³y Dzioe idziemy by zdobywaæ tamte ziemie Które kiedyoe obce rêce nam zabra³y Które pamietaj¹ czasy naszej si³y Znak Or³a potêgi symbol prowadzi nas Mieczem...

Melpomena de Moonlight

"...Choæ raz obudziæ siê i wiedzieæ co siê dzioe wydarzy." Znów chcesz wiedzieæ czy s³owa wci¹¿ potrafi¹ raniæ czy znowu wstaniesz rano bardziej zmêczony chcia³byoe s³yszeæ jak szczêoecie...

Wielki Swiat de Panasewicz

Maly kosciol posrod drzew. A niebo takie piekne dzis. Dzieci budza budza sie znow. Czy slyszysz co sie stalo? Wielki swiat znow szaleje. W oczach strach a w sercu bol. Londyn Moskwa Nowy York. Znow...

Textes et Paroles de Biernosc Przeciw Prawdzie




Ju¿ bramy chwa³y zamknê³y siê przed tobš
I nie powróci do ciebie dawny duch
Dzioe twoja godnooeæ nie znaczy nic dla ludzi
Dla których walka to szansa, by przetrwaæ tu

Znów jeden z nas odwróci³ siê by odejoeæ
By przed wrogami zginaæ swój kark
Ojczyoenie mówišc, by plu³a mu w twarz
Znów odszed³ jeden z nas
Znów jeden z nas uoecisnš³ obce d³onie
Odrzuci³ cel, w który wierzy³ od lat
Ojczyoenie mówišc, by plu³a mu w twarz
Znów odszed³ jeden z nas

Jesteoe na zawsze stracony dla idei
Ujarzmiony k³amstwem, ¿ydowskich intryg t³em
Dzioe jesteoe karmš syjonistów i z³odziei
Wybra³eoe biernooeæ jak obcej rasy herb

N'hésitez pas à faire une recherche de paroles d'une chanson dont vous ne connaissez qu'un morceau de texte avec notre moteur de paroles et chansons