Paroles Moje Serce Bije Z Prawej Strony de Honor

Honor
  • 0.0Vous n'aimez pas les paroles de Honorloading
  • Note 0.0/5 basée sur 0 avis.
  • Artiste: Honor7275
  • Chanson: Moje Serce Bije Z Prawej Strony
  • Langue:

Les chansons similaires

Requiem (Polish Version) de Hunter

Budzi ciê znów g³uchy nocy krzyk Myoeli zaszczutych z³udny cieñ Ob³¹kañczy sen fantazj¹ nie by³ Sk¹pane we krwi noc i dzieñ Œni³eoe w nim, ¿e w imiê swej nacji Zabra³eoe ¿ycie wielu...

Manifest Wolności de Artrosis

Wstań i walcz! Nie jesteś sam! Całym sercem Broń swoich marzeń, praw, przekonań Wolność najcenniejsza jest, przecież każdy o tym wie A mimo to smakuje...

Obcy Pr±d de Honor

[bonus track] Mit nadziei upada w ostatnim z tych dni Bia³y ogieñ wygasa, by w strach zmieniæ ¶wit Wie¶æ o wielkiej przegranej sfrunê³a jak ptak Chwil potêgi wspomnienie rzucone na wiatr Krew...

Espania (Jem Pomarańcze) de Akurat

Biała noc, a po niej Pod powiekami piasek mam i zmęczone usta Nowy dzień pożegnać chcą Lecz w tej mgle, ten kolor Ten kształt nad tą wodą Zabrania...

Maska Czerwonego Mordu de Honor

Sprzedaj± k³amstwa z fa³szywych ust S± jak trucizna, któr± zaszczepia najgorszy wróg W czas wielkich mordów, czerwonych dni Ich t³uste d³onie topi³y wolno¶æ w ojczystej krwi Lecz ¿aden...

Textes et Paroles de Moje Serce Bije Z Prawej Strony
Zaci¶nij piê¶æ nim skoñczy siê bój
Najgrubsz± z krat nie zamkn± Twych ust
Z najmniejszej z cel ucieknie Twój krzyk
Bo ka¿dy dzieñ odda³e¶ dla krwi

Unie¶my d³oñ za star± pie¶ñ
Za faszyzm s³ów, za czerwieñ i biel
Wolno¶æ w nas dla której wci±¿ warto trwaæ
Choæ drêczy Ciê czerwony sejm, czerwony rz±d, sprzedany kler
Nie walczysz sam o racje dla swoich praw
Nie pozwól z³amaæ siê!

Z historii kart zepchniêty na brzeg
Wiêzienne dni nie sprawi± by¶ leg³
Znak ciê¿kich walk, wspomnienie z³ych dni
Wzmacniaj± wiêz, dodaj± Ci si³

N'hésitez pas à faire une recherche de paroles d'une chanson dont vous ne connaissez qu'un morceau de texte avec notre moteur de paroles et chansons