Paroles Ocalic Jutro de Honor

Honor
  • 0.0Vous n'aimez pas les paroles de Honorloading
  • Note 0.0/5 basée sur 0 avis.
  • Artiste: Honor7275
  • Chanson: Ocalic Jutro
  • Langue:

Les chansons similaires

S³owa de Moonlight

[bonus track] Bardzo chcê uleczyæ wszystkie twoje myoeli Bardzo chcê uleczyæ twoj± chor± duszê Gdy myoela³eoe ¿e odmieniæ mo¿esz wszystko Odmieni³eoe tylko j± Pos³uchaj dzioe moich s³ów...

100 Lat Mlodej Parze de Goran Bregovic

Nie ju¿ nie p³aczê bo dzioe nie mam wiêcej ³ez Po co p³akaæ skoro i tak ¿enisz siê Ju¿ jej dzisiaj przyrzeka³eoe Co mi kiedyoe obieca³eoe I gdy gorzko zawo³aj¹ Poca³ujesz j¹ Ref.: Sto...

Pieoeñ Przywiana Przez Wiatr de Honor

Znów wiatr przywia³ tu pieoeñ, która wróci³a po latach Mój kraj spiewa j¹ dzioe, aryjska oewita powraca Ten czas zwyciêstw i walk, sztandarów wzniesionych wiatrem Dzioe znów budzi siê w nas,...

Powsta³a Z Morza Mgie³ de Herjalf

Wiatr, deszcz sen, mroku duch otula mnie. Czas nuci pieoeni swe Zagubiona poszukujê miejsca gdzie odnajdê przeznaczenia cieñ Wype³nia spokój mój wszechmocna nadzieja. Wype³nia smutek mój odwieczna...

Biernosc Przeciw Prawdzie de Honor

Ju¿ bramy chwa³y zamknê³y siê przed tobš I nie powróci do ciebie dawny duch Dzioe twoja godnooeæ nie znaczy nic dla ludzi Dla których walka to szansa, by przetrwaæ tu Znów jeden z nas odwróci³...

Textes et Paroles de Ocalic Jutro
On odejdzie kiedyoe stšd, by wyruszyæ w swš ostatniš drogê
Pe³nš bólu nie wygranych walk
Rasa, w którš ¿ycie wla³ wybra³a g³os nieczystych bogów
Zamiast si³y jakš chcia³ jej daæ
Kaleczony ostrzem s³ów, o³tarzem ¿ydowskiego diab³a
W³adcy nieba kolorowych dusz ile jeszcze zniesie klštw,
Czy oelepy jesteoe dzioe naprawdê?
Chroñ go przed ob³udš cudzych bóstw

Gdy odrzucisz jego d³oñ, gdy pluniesz na symbole rasy
Pozostaniesz sam pewnego dnia
Hañba jakiej nie zna nikt zabije go na twoich oczach
Spali w popió³ jego Bia³š twarz

W obronie krwi, dla której dzioe tak wiele znaczysz
On pooewiêci³ wszystkie swoje dni
Prawdziwy bóg, duch si³y pooeród dróg rozpaczy
W mroku nocy ognia jasny b³ysk

Gdy zobaczysz kiedyoe go jak wyrusza w swš ostatniš drogê
By nie wróci³ nigdy w pod³y czas
Czy rozumiesz, ¿e ty sam wtršci³eoe go w otch³anie mroku?
Czy rozumiesz ile on by³ wart?

N'hésitez pas à faire une recherche de paroles d'une chanson dont vous ne connaissez qu'un morceau de texte avec notre moteur de paroles et chansons