Paroles Ostatni Drakkar - Krzyz Splamil Twoj Honor de Honor

Honor
  • 0.0Vous n'aimez pas les paroles de Honorloading
  • Note 0.0/5 basée sur 0 avis.
  • Artiste: Honor7275
  • Chanson: Ostatni Drakkar - Krzyz Splamil Twoj Honor
  • Langue:

Les chansons similaires

Ostatni Drakkar - Zmierzch Bogów Aryjskich de Honor

Zanim ostatni drakkar znikn¹³ jak sen A mg³a spowi³a wielk¹ wodê Na rozwoecieczonym morzu piorunów trzask Rozpocz¹³ bitwê woeród ognistych fal Zanim przedwiecznych drzew dope³ni³ siê czas I...

Czas, Czas, Czas de Pidżama Porno

Czas czas czas Czas czas czas Czas czas czas Czas czas czas Ulice w skowycie Krew sączy się z ust do ust Opuchnięte chore miasto Trzyma się za brzuch To jest nasz czas To są...

Woeród Cieni i Mgie³ de Thy Worshiper

Nad skutym lodem jeziorem, woeród szumu jode³, wspominam ten czas, gdy sta³em tak setki lat temu, woeród wojów o sercach z lodu. Gdy Oni odeszli w Cieñ, nadesz³y hufce z krzy¿ami na plecach, wierzyli...

By Przypomnieć Zamierzchłe Czasy (Pomścimy Ojców Krew) de Swiatogor

Czy słyszycie szept dębów w Świetych Gajach? Czy słyszycie ojców naszych wołanie? Wstańcie synowie tej ziemi Czas przerwać 1000 lat hańby!!! Czas by przypomnieć...

Gdzie noce s¹ d³u¿sze od dni de Thy Worshiper

Tyoe kto? mglist¹ masz twarz, jak lód zimny wzrok. Przyzywasz mnie tam, gdzie bóg lêka siê przyjoec. Zew cmentarnego ksiê¿yca, noce spedzone woeród mogi³ - nieliczni znaj¹ ten smak. Zimne g³êbiny...

Textes et Paroles de Ostatni Drakkar - Krzyz Splamil Twoj Honor
Zanim ostatni drakkar zniknš³ jak sen a mg³a spowi³a wielkš wodê
na rozwoecieczonym morzu piorunów trzask rozpoczš³ bitwê woeród ognistych fal
Zanim przedwiecznych drzew dope³ni³ siê czas siê czas
I oewiatowida odszed³ cieñ zhañbiony
Krew i nienawioeæ wiod³y przez oemieræ ,chóralny jêk- to ostatniej bitwy pieoeñ

W oddali Krzy¿- znak nieczystej krwi
Rozsiewa³ zguby jad na wszystkie strony
Nie zagro¿ony na tysišce lat krwi dumnej rasy pogardy wskaza³ szlak!

On nie umar³ za ciebie
Lecz po to, by Syjonu wiara zabi³a nas
Bóg to twoje sumienie, to nie semicki fetysz, który nadstawia twarz

Gdy Bia³y Cz³owiek swoich wypar³ siê wiar
Krzy¿owych wypraw bratobójczym tonem
Krzyk podpalonych stosów w objêciach dnia Aryjskim Bogom obwieoeci³
oemierci czas

Krzy¿ splami³ twój honor
Wiecznego wojownika k³amstwem zamieni³ w psa
Nie wybaczaj nikomu prawdziwa wiara krzyczy abyoe broni³ jej praw

N'hésitez pas à faire une recherche de paroles d'une chanson dont vous ne connaissez qu'un morceau de texte avec notre moteur de paroles et chansons