Paroles Ostatni Drakkar - Zmierzch Bogów Aryjskich de Honor

Honor
  • 0.0Vous n'aimez pas les paroles de Honorloading
  • Note 0.0/5 basée sur 0 avis.
  • Artiste: Honor7275
  • Chanson: Ostatni Drakkar - Zmierzch Bogów Aryjskich
  • Langue:

Les chansons similaires

Ostatni Drakkar - Krzyz Splamil Twoj Honor de Honor

Zanim ostatni drakkar zniknš³ jak sen a mg³a spowi³a wielkš wodê na rozwoecieczonym morzu piorunów trzask rozpoczš³ bitwê woeród ognistych fal Zanim przedwiecznych drzew dope³ni³ siê czas...

Woeród Cieni i Mgie³ de Thy Worshiper

Nad skutym lodem jeziorem, woeród szumu jode³, wspominam ten czas, gdy sta³em tak setki lat temu, woeród wojów o sercach z lodu. Gdy Oni odeszli w Cieñ, nadesz³y hufce z krzy¿ami na plecach, wierzyli...

By Przypomnieć Zamierzchłe Czasy (Pomścimy Ojców Krew) de Swiatogor

Czy słyszycie szept dębów w Świetych Gajach? Czy słyszycie ojców naszych wołanie? Wstańcie synowie tej ziemi Czas przerwać 1000 lat hańby!!! Czas by przypomnieć...

Czas, Czas, Czas de Pidżama Porno

Czas czas czas Czas czas czas Czas czas czas Czas czas czas Ulice w skowycie Krew sączy się z ust do ust Opuchnięte chore miasto Trzyma się za brzuch To jest nasz czas To są...

Gdzie noce s¹ d³u¿sze od dni de Thy Worshiper

Tyoe kto? mglist¹ masz twarz, jak lód zimny wzrok. Przyzywasz mnie tam, gdzie bóg lêka siê przyjoec. Zew cmentarnego ksiê¿yca, noce spedzone woeród mogi³ - nieliczni znaj¹ ten smak. Zimne g³êbiny...

Textes et Paroles de Ostatni Drakkar - Zmierzch Bogów Aryjskich
Zanim ostatni drakkar znikn¹³ jak sen
A mg³a spowi³a wielk¹ wodê
Na rozwoecieczonym morzu piorunów trzask
Rozpocz¹³ bitwê woeród ognistych fal

Zanim przedwiecznych drzew dope³ni³ siê czas
I Œwiatowida odszed³ cieñ zhañbiony
Krew i nienawioeæ wiod³y przez oemieræ
Chóralny jêk to ostatniej bitwy pieoeñ

W oddali krzy¿-znak nieczystej krwi
Rozsiewa³ zguby jad na wszystkie strony
Niezagro¿ony na tysi¹ce lat
Krwi dumnej rasy pogardy wskaza³ szlak

On nie umar³ za Ciebie
Lecz po to by Syjonu wiara zabi³a nas
Bóg to Twoje sumienie
To nie semicki fetysz,który nadstawia twarz

Gdy Bia³y Cz³owiek swoich wypar³ siê wiar
Krzy¿owych wypraw bratobójczym tonem
Krzyk podpalonych stosów w objêciach dnia
Aryjskim bogom obwieoeci³ oemierci czas

Krzy¿ splami³ Twój honor
Wiecznego wojownika k³amstwem zamieni³ w psa
Nie wybaczaj nikomu
Prawdziwa wiara krzyczy abyoe broni³ jej praw

N'hésitez pas à faire une recherche de paroles d'une chanson dont vous ne connaissez qu'un morceau de texte avec notre moteur de paroles et chansons