Paroles Pieoeñ Przywiana Przez Wiatr de Honor

Honor
  • 0.0Vous n'aimez pas les paroles de Honorloading
  • Note 0.0/5 basée sur 0 avis.
  • Artiste: Honor7275
  • Chanson: Pieoeñ Przywiana Przez Wiatr
  • Langue:

Les chansons similaires

Znak Orla de Honor

Za tym g³osem, który krzyczy w imiê chwa³y Dzioe idziemy by zdobywaæ tamte ziemie Które kiedyoe obce rêce nam zabra³y Które pamietaj¹ czasy naszej si³y Znak Or³a potêgi symbol prowadzi nas Mieczem...

Blask Wolnosci de Honor

Czy widzisz znów blask na polskim niebie Niebieskim jak wolnooeæ, najdro¿sza ci przecie¿ To oewiat³o jest nadziejš, za którš warto ginšæ Gdy budzi siê dzieñ, kolejne zwyciêstwo to wojna dla krwi, Dla...

Biernosc Przeciw Prawdzie de Honor

Ju¿ bramy chwa³y zamknê³y siê przed tobš I nie powróci do ciebie dawny duch Dzioe twoja godnooeæ nie znaczy nic dla ludzi Dla których walka to szansa, by przetrwaæ tu Znów jeden z nas odwróci³...

Tak Mija Czas de Happysad

Tamten znów coś złamał tego pozszywali znów Tamta znów uciekła ta znów urodziła Znowu coś umarło znowu coś się śniło Znowu oszukali nas Znowu...

Spokojna de Analog

Muzyka i s³owa: youme Kiedy patrzê na ni¹ dzioe Widzê piêkn¹ twarz Oczy nadal b³yszcz¹ siê Uoemiech trochê zgas³ Wci¹¿ pamiêtam jej wielki strach, gdy Na spotkania z ojcem...

Textes et Paroles de Pieoeñ Przywiana Przez Wiatr
Znów wiatr przywia³ tu pieoeñ, która wróci³a po latach
Mój kraj spiewa j¹ dzioe, aryjska oewita powraca
Ten czas zwyciêstw i walk, sztandarów wzniesionych wiatrem
Dzioe znów budzi siê w nas, przynosi ostatni¹ szansê

Znów oepiew przypomnia³ lêk, rozpaczy ¿ywych wci¹¿ wspomnieñ
Nikt dzioe nie mo¿e staæ, bezczynnie patrzeæ na zbrodnie
S¹ sny zemsty i krwi st³umione ¿ydowskim fa³szem
To szept "nocy i mg³y" z aryjskim powraca wiatrem

N'hésitez pas à faire une recherche de paroles d'une chanson dont vous ne connaissez qu'un morceau de texte avec notre moteur de paroles et chansons