Paroles Podniesmy Sie! de Honor

Honor
  • 0.0Vous n'aimez pas les paroles de Honorloading
  • Note 0.0/5 basée sur 0 avis.
  • Artiste: Honor7275
  • Chanson: Podniesmy Sie!
  • Langue:

Les chansons similaires

Od nowa de Delight

To nasze szczêoecie Jak d³onie do modlitwy z³o¿one Po¿ó³k³a fotografia Czerstwy chleb Nasz oewiat jest na dwoje podzielony Ktooe, kto by³ tak bliski Jest mi dzioe tak bardzo obcy Aby zacz¹æ...

Wersety de Hunter

Oto targowisko CIERPIENIA... Na sto³ach pokrytych zielonym suknem... Cz³owiek serwuje dzioe rozpacz! Oto targowisko BEZSENSU... Tak wiele ma imion Pan ¯ycia i Œmierci... Lecz sam siê NIGDY nie zmienia! Oto...

Obludne Cele de Honor

Gdy kona wiara stracone licz¹c dni Gdy jak zaraza semicki wisi bicz Wkr¹g trwonisz has³a, w wolnooeci bij¹c dzwon Choæ twoje s³owa tak ma³o warte s¹ Jak obca flaga powiewasz tam gdzie wiatr Obietnicami...

Komu Bije Dzwon de Kult

Znowu dziś widzę zachód słońca Znowu udało się doczekać końca Mniej szczęścia mieli, ilu ich było Wielu, nawet ich nie liczyłem Codzienne...

Dzwon de Honor

Gdy w twoim sercu bije walki dzwon A w ¿y³ach krew aryjska p³ynie dajšc ¿ycie Droga odwagi, którš znasz od wielu lat Pozwala Ci zwyciê¿aæ, wiarš chroniæ w³asny kraj To w twojej duszy p³onie...

Textes et Paroles de Podniesmy Sie!
Jedna myoel wiedzie nas przez drogi
Której nikt zniszczyæ nie jest w stanie
Naród nasz potrzebuje walki
Ludzi, którzy zapewni¹ jej przetrwanie

Tam, chciwe d³onie zaciskaj¹ siê
D³awi siê kraj gorzko p³ac¹c za codzienny chleb
Zbyt wiele dni zajê³y nam obce gry
Przez które dzioe nasza ojczyzna roni ³zy

W cierpieniu swojej duszy ¿yjesz wci¹¿ patrz¹c co tu siê dzieje
Codziennie nowy cios mierzony w kraj pozbawia Ciê nadziei
Zbyt trudno podnieoeæ jest zwyciêstwa miecz przeciw id¹cym wiatrom
Gdy nie wiesz nawet kogo porwie zew a kto siê splami zdrad¹

Gdzie le¿y kres pod³ooeci tych?
Dla których nic nie znaczy polski stan, tak bliski nam

Podnieoemy siê by zniszczyæ tych
Dla których kraj nie znaczy nic
Nie wolno nam zapomnieæ ¿e
Dobro ojczyzny to najwa¿niejsza rzecz

Na ka¿dym kroku stale widzisz jak syjonizm zbiera plony
Niechciana wiara atakuje nas celuj¹c prosto w plecy
Zbyt wielkiej hañby kir okrywa Ciê byoe móg³ zapomnieæ o niej
Chwyty od wieków takie same wci¹¿, dzioe w narodowym tonie

N'hésitez pas à faire une recherche de paroles d'une chanson dont vous ne connaissez qu'un morceau de texte avec notre moteur de paroles et chansons