Paroles ¬ród³a Rozk³adu de Honor

Honor
  • 0.0Vous n'aimez pas les paroles de Honorloading
  • Note 0.0/5 basée sur 0 avis.
  • Artiste: Honor7275
  • Chanson: ¬ród³a Rozk³adu
  • Langue:

Les chansons similaires

Dla Ojczystego Kraju de Honor

Najczystsza ziemio, inna spooeród innych ziem Ojczysty kraju, dzioe jestem tu by chroniæ Ciê W powodzi pragnieñ jedna tylko bliska sercu Czy chwycisz szansê, czy pchniesz ten naród do zwyciêstwa? Ojczysta...

Urodzony Bia³ym de Honor

Urodzony Bia³ym mo¿esz tu budowaæ swój dom Urodzony tylko Bia³ym! Na tej ziemi jeste? jak plon Wieki przeminê³y niosšc ogieñ dla Twojej krwi Który bezustannie aryjskim blaskiem wciš¿ siê...

Znak Orla de Honor

Za tym g³osem, który krzyczy w imiê chwa³y Dzioe idziemy by zdobywaæ tamte ziemie Które kiedyoe obce rêce nam zabra³y Które pamietaj¹ czasy naszej si³y Znak Or³a potêgi symbol prowadzi nas Mieczem...

Smak Pogańskiej Stali de Swiatogor

Z zachodu przybywa wiatr Niosąc nam fałszywą wiarę Synu, powstań i walcz Tako mówi to twój ojciec Bierz swój miecz i chodź Do walki stanąć czas Pragnienie,...

W Dzien Triumfu de Honor

W dzieñ triumfu nad z³em podamy sobie d³onie Nikt nie bêdzie ju¿ zagra¿a³ nam Rasa aryjskich ziem obmyje siê z podstêpu ¯ydów i wszystkich z³ych, pod³ych elementów Dzieñ triumfu nadszed³...

Textes et Paroles de ¬ród³a Rozk³adu
Jak mam Ci pomóc ziemio ojczysta
Kiedy zosta³a¶ w z³e rêce oddana
Gdy wiem jak trudno bêdzie Ci powstaæ
Pozbieraæ si³y, rozja¶niæ swój herb

Ze wszystkich stron rozdarta i s³aba
Semick± w³óczni± godzona co dzieñ
P³odzisz umys³y niezdolne by wierzyæ
W si³ê narodu i polsk± krew

Niech wiara zwyciê¿y dzi¶ nad z³em
A walka obudzi w sercach wiêz
Nasz naród to jedno¶æ, ten sam cel
To symbol wielko¶ci Bia³ych Ziem

Spokojne twarze krwawego terroru
Które Twój naród skaza³y by gin±³
Te, które dzisiaj za nic maj± wolno¶æ
¦miej± siê z s±dów, szczyc± siê win±

Czy kiedy krwi± p³aci³a¶ bez strachu
Kamieniem w stoczni walczy³a¶ o prawo
My¶la³a¶ o tym, ze oni znów przyjd±
¯e bedziesz patrzeæ jak robi± to samo

N'hésitez pas à faire une recherche de paroles d'une chanson dont vous ne connaissez qu'un morceau de texte avec notre moteur de paroles et chansons