Paroles Siegnij Poprzez Ogien de Honor

Honor
  • 0.0Vous n'aimez pas les paroles de Honorloading
  • Note 0.0/5 basée sur 0 avis.
  • Artiste: Honor7275
  • Chanson: Siegnij Poprzez Ogien
  • Langue:

Les chansons similaires

Czas, Czas, Czas de Pidżama Porno

Czas czas czas Czas czas czas Czas czas czas Czas czas czas Ulice w skowycie Krew sączy się z ust do ust Opuchnięte chore miasto Trzyma się za brzuch To jest nasz czas To są...

Blask Wolnosci de Honor

Czy widzisz znów blask na polskim niebie Niebieskim jak wolnooeæ, najdro¿sza ci przecie¿ To oewiat³o jest nadziejš, za którš warto ginšæ Gdy budzi siê dzieñ, kolejne zwyciêstwo to wojna dla krwi, Dla...

NieRaj de Hunter

Jesteoe tym, kim chcia³eoe byæ... Panem Œwiat³a i... Ciemnooeci Król... Brzemiê ¿ywych na swych barkach wnieoe... Skoro nie chcesz teraz spojrzeæ w DÓ£... A tutaj jest Raj! Nie to nam obieca³eoe... Tutaj...

Droga Bez Odwrotu de Honor

Kiedy zrobisz pierwszy krok, który da poczštek drodze Walkš bêdziesz musia³ ¿yæ, wzniecaæ wokó³ siebie ogieñ Czy naprawdê bêdziesz mia³ tyle si³y by nie stanšæ Gdzieoe, gdzie zaczš³...

Obcy Pr±d de Honor

[bonus track] Mit nadziei upada w ostatnim z tych dni Bia³y ogieñ wygasa, by w strach zmieniæ ¶wit Wie¶æ o wielkiej przegranej sfrunê³a jak ptak Chwil potêgi wspomnienie rzucone na wiatr Krew...

Textes et Paroles de Siegnij Poprzez Ogien
Wspomnieñ ból, wspomnieñ sprzed lat
rozrywa duszê matki,
gdy pamiêæ b³šdzi w tamten czas,
w oczach ³zy, oewiête jak krew
oddana za ojczyznê,
za honor po ostatni dzieñ

W zgie³ku dni, gdy toczy³ siê bój
o godnooeæ ziemi polskiej,
O silny i walczšcy lud,
serca pieoeñ brzmia³a jak hymn mówi³a mu
zwyciê¿ysz!
Ojczyzna by³a zawsze w nim!

Cmentarny granit otuli³ ¿o³nierza,
by z s³ów przysiêgi wydobyæ dzioe czyn
Dla nowej chwa³y polskiego orê¿a-
Oni odeszli- zostalioemy my!

Ile krwi, byoe móg³ ujrzeæ ten oewiat
Przyjê³a Polska Ziemia,
ile ³ez i pooewiêconych lat?
Woeród czarnych chwil, u kresu swych si³
On najwy¿szš p³aci³ cenê,
Kiedy ginš³, choæ przysiêga³ trwaæ

Czy czujesz strach przed nicooeciš dna?
Czy twoja wiernooeciš dla korzeni
silniejsza jest ni¿ ogieñ z³a?

Czy bêdziesz chcia³ wytrzymaæ ten ból
I albo siêgnšæ poprzez ogieñ
albo straciæ je na zawsze ju¿?

N'hésitez pas à faire une recherche de paroles d'une chanson dont vous ne connaissez qu'un morceau de texte avec notre moteur de paroles et chansons