Paroles Skrzyd³a Walki de Honor

Honor
  • 0.0Vous n'aimez pas les paroles de Honorloading
  • Note 0.0/5 basée sur 0 avis.
  • Artiste: Honor7275
  • Chanson: Skrzyd³a Walki
  • Langue:

Les chansons similaires

O Tobie de Delight

To tylko przebieranki duszy Gdy nie ma Boga, nie wierzysz w nic Uciekaj w sen, uciekaj w zapomnienie Niech myoeli bêd¹ spl¹tane, a usta nieme Wci¹¿ ta sama twarz Tylko oczu blask Nie twoich Mo¿e...

Twoja de Naamah

Czekam... krótkê chwilê, a ju¿ wieczno¶æ za mn± stoi Liczê na palcach minuty a Ty nie przychodzisz... I tylko cisza wype³nia mój pokój S³yszê urwany rytm Twoich kroków Zamykam oczy i gasnê Znów...

Wolnooeci Smak de Monstrum

Z nadziej¹ budzisz siê co dnia By poczuæ znów wolnooeci smak I nie dasz siê zatrzymaæ... nie Wyprzedziæ noc, wyprzedziæ dzieñ W³o¿yæ kask, buty, skórê I ruszyæ w oewiat, gdzie nowy...

Nadchodzi koniec de Frontside

Teraz już wiem rozumiem to Nie chcę już nic, to koniec kres Po cóż te łzy? Zbyt dużo ich W moim życiu już nie ma Cię! Teraz to wiem, pojąłem to Wszystko...

Ulice Grudnia de Honor

[bonus track] Na ¶niegu krew, na bramach lód Niezapomniany obraz dni, tu gin±³ t³um z nadziej± w sercu Kamienny deszcz-jedyna broñ, przeciwko dzia³om wrogich wojsk Komunistycznych mas morderców Krzyk!...

Textes et Paroles de Skrzyd³a Walki
Jeszcze raz chcia³bym ujrzeæ Twoj¹ twarz
W moim sercu nie wygas³a ani chwila z tamtych dni
W mgnieniu barw wci¹¿ widujê Ciê za mg³¹
Ognia ¿ar zamieniony w tani b³ysk

Chocia¿ raz ujrzeæ pomstê Twoich ran
Jasn¹ twarz nie strapion¹ piêtnem brudnych machinacji
Poczuæ znów w orlich skrzyd³ach walki wiatr
Ulgi smak, Twego serca równy rytm

Wiem, ¿e s³yszysz jak do Ciebie mowiê gdy,
Okrywa ziemiê jasny oewit
I smiejesz siê, bo wiesz, ¿e wiernooeæ ma
Do koñca bêdzie trwaæ

Chocia¿ raz chcia³bym zabiæ w Tobie lêk
Wstrzymaæ d³oñ, która wci¹¿ zakrywa usta Twojej nacji
Chocia¿ raz Twe okowy roznieoeæ w py³
Nowym dniem krwawych ³ez zatrzymaæ bieg

N'hésitez pas à faire une recherche de paroles d'une chanson dont vous ne connaissez qu'un morceau de texte avec notre moteur de paroles et chansons