Paroles Stal Zemsty de Honor

Honor
  • 0.0Vous n'aimez pas les paroles de Honorloading
  • Note 0.0/5 basée sur 0 avis.
  • Artiste: Honor7275
  • Chanson: Stal Zemsty
  • Langue:

Les chansons similaires

Twarda Wiara de Honor

Teraz choæ tutaj Ciebie nie ma Wiatr wieje w stronê minionyc dni Chwil,które by³y najwa¿niejsze Chwil,które nis³y z sob¹ pogrom ¿ydowskiej krwi Zdradzony woeród tak wielu ludzi Którzy bez wiary...

Obcy Pr±d de Honor

[bonus track] Mit nadziei upada w ostatnim z tych dni Bia³y ogieñ wygasa, by w strach zmieniæ ¶wit Wie¶æ o wielkiej przegranej sfrunê³a jak ptak Chwil potêgi wspomnienie rzucone na wiatr Krew...

Bogów Dar de Swiatogor

Bogów dar to dla nas bracia Ta pomorska nasza ziemia Co ją Bałtyk od północy Z dumą płaszczem fal oblewa Tutaj lasy i doliny Bory gęste zwierza pełne Nad szczytami...

Naród Dla Narodu de Honor

Kolejny dom znowu staje w p³omieniach Na znak powrotu racji sprzed wielu lat T³um oszukanych ludzi walczy o godno¶æ Swoj± tradycjê, dawnych zwyciêstw szlak Gdy przez stulecia ros³a wielko¶æ...

Ch³odne I Dostojne S¹ Nasze Oblicza... de Arkona

[Cool And Distinguished Are Our Faces...] Nieskoñczona otch³añ otwiera swoje bramy Grotem b³yskawicy przeszywa nasze cia³a Lodowate szepty pal¹ nasz¹ krew Œwiat nasz pod ca³unem przera¿enia...

Textes et Paroles de Stal Zemsty
Teraz choæ tutaj Ciebie nie ma
Wiatr wieje w stronê minionyc dni
Chwil, które by³y najwa¿niejsze
Chwil, które nis³y z sob¹ pogrom ¿ydowskiej krwi
Zdradzony woeród tak wielu ludzi
Którzy bez wiary dalej szli
Skazany na cierpienia duszy
Jak osaczony samotny wilk

W Twoim oknie kraty nigdy ju¿ nie stan¹
Na Twoim grobie kwiaty zniesione przez niez³omnych
Pamiêæ to twarda ska³a, woeród naszej wspólnej wiary
Wiary, która przetrwa³a w nas po dzisiejsze czasy

Spandau jest wrogiem tej idei
Która g³êboko siedzi w nas
To z³e wspomnienie dla ¿o³nierzy
Których przyjaciel skona³ na tle wiêziennych oecian
A teraz stoisz tu¿ przy armii
Która przywróci poprzedni ³ad
I krokiem dumnym pójdziesz z nami
By Rasa, Krew I Ziemia niezmienne mog³y trwaæ

N'hésitez pas à faire une recherche de paroles d'une chanson dont vous ne connaissez qu'un morceau de texte avec notre moteur de paroles et chansons