Paroles Wiez Z Idea de Honor

Honor
  • 0.0Vous n'aimez pas les paroles de Honorloading
  • Note 0.0/5 basée sur 0 avis.
  • Artiste: Honor7275
  • Chanson: Wiez Z Idea
  • Langue:

Les chansons similaires

Tañczy³abym de Silent Stream Of Godless Elegy

Pora ju¿ wstaæ ju¿ wstañ mi³a ma ju¿ czeka ³an ju¿ trzeba biec i trawê siec biegnij tam Pora ju¿ wstaæ ju¿ wstañ bo woeród gór czeka stó³ Upieczesz chleb opatrzysz rany me wiêc wstañ WeŸ...

Extaza Milczenia de Moonlight

Wszystko by³o bez emocji Trochê z obawami Jednak bez okrzyku I bez szeptu... I bez szeptu Jadowite poca³unki Wszystkie na jego ustach Wytrwalioemy do koñca Bez namys³u i bez s³owa Jadowite poca³unki Wszystkie...

Taniec Ze Œmierci¹ de Moonlight

[tekst: daniel potasz; muzyka: daniel potasz, maja konarska] Nie ca³uj mnie ju¿ i nie dotykaj Zawsze gdy to robisz wykrêcam siê jak w¹¿, ¯eby nie czuæ Rozbierasz mnie , jestem nagi , obdarta...

Ulice Grudnia de Honor

[bonus track] Na ¶niegu krew, na bramach lód Niezapomniany obraz dni, tu gin±³ t³um z nadziej± w sercu Kamienny deszcz-jedyna broñ, przeciwko dzia³om wrogich wojsk Komunistycznych mas morderców Krzyk!...

Uciec przeznaczeniu de Frontside

Raz, dwa, trzy, go! Frontside Ten ból rozrywa me serce! Ja jak Ty Od lat szukam prawidłowości, Logiki w swoim postępowaniu System wartości ustabilizować chcę, Podnieść...

Textes et Paroles de Wiez Z Idea
Je¿eli kiedys opadnê z si³ i bliski bêdê koñca
Gdy oddam ¿ycie dla swego narodu
Gdy oemieræ zabierze mnie z drogi zaboru
Wiedz, ¿e walczy³em o cenn¹ ideê,
Która mi swiêt¹ by³a
¯e, po wsze czasy by³em jej wierny
Do koñca mego ¿ycia

Moja wiêz nieugiêta i twarda
Krwi¹ czyst¹ p³yn¹ca
Z krajem tym
Pozostanie niezmienna na zawsze do koñca

Je¿eli kiedys zw¹tpienia wir ogarnie Twoje serce
Zanim s³usznego dokonasz wyboru
Nim strach siê ugnie przed drog¹ honoru
Wiedz, ¿e broni³em dumnego imienia
Niezwyciê¿onej rasy, ¿e z mieczem w d³oni stawa³em na stra¿y
Do koñca mego czasu

N'hésitez pas à faire une recherche de paroles d'une chanson dont vous ne connaissez qu'un morceau de texte avec notre moteur de paroles et chansons