Paroles Wojenny Grom de Honor

Honor
  • 0.0Vous n'aimez pas les paroles de Honorloading
  • Note 0.0/5 basée sur 0 avis.
  • Artiste: Honor7275
  • Chanson: Wojenny Grom
  • Langue:

Les chansons similaires

Maska Czerwonego Mordu de Honor

Sprzedaj± k³amstwa z fa³szywych ust S± jak trucizna, któr± zaszczepia najgorszy wróg W czas wielkich mordów, czerwonych dni Ich t³uste d³onie topi³y wolno¶æ w ojczystej krwi Lecz ¿aden...

Smak Pogańskiej Stali de Swiatogor

Z zachodu przybywa wiatr Niosąc nam fałszywą wiarę Synu, powstań i walcz Tako mówi to twój ojciec Bierz swój miecz i chodź Do walki stanąć czas Pragnienie,...

Ostatni Bunt de Honor

Wsród jeszcze ¿yj¹cych k³amstw,gnêbi¹cych ten Bia³y l¹d Wyros³o najwiêksze z nich,hañbi¹ce aryjska dumê nas wszystkich Ten wci¹¿ mordowany kraj i wolnooeæ ka¿dego z nas Sprzedane semickim...

Ogieñ Ostatniej Bitwy de Honor

Setki walk znaczonych krwi± w pamiêci wyry³ czas By odwetu krwawy ¿ar dla buntu wybra³ nas By rozgromiæ czerwieñ flag, komunistom nie daæ szans W zem¶cie serca z piersi rwaæ, nienawi¶ci trzymaæ...

Nim Wstanie Dzień de Grabaż I Strachy Na Lachy

Ze świata czterech stron, z jarzębinowych dróg, gdzie las spalony, wiatr zmęczony, noc i front, gdzie nie zebrany plon, gdzie poczerniały głóg, wstaje dzień. Słońce...

Textes et Paroles de Wojenny Grom




Gdy przestanie wiaæ hukiem ciê¿ki wiatr
Rozwiniemy sztandar krwi, by oddaæ cios przyjêty dzi¶
Przypomnimy wam kto mordowa³ kraj
Gdy zajêciem prawa by³o stanie pod latarni± hañb

Wojenny grom bêdzie hymnem w nas
Wielk± wygran±, któr± niesie czas
Drog± odnowy polskiej krwi
D³ugiem sp³aconym wobec dni

Gdy odwieczy wróg przegra rasy bój
Gdy zaszyty w ciele ¶wini po³knie jad swych pró¿nych s³ów
Pokonamy lêk by ratowaæ twarz
Aby zgasiæ ¶wiece na menorach prastarego z³a

N'hésitez pas à faire une recherche de paroles d'une chanson dont vous ne connaissez qu'un morceau de texte avec notre moteur de paroles et chansons