Paroles Znak Orla de Honor

Honor
  • 0.0Vous n'aimez pas les paroles de Honorloading
  • Note 0.0/5 basée sur 0 avis.
  • Artiste: Honor7275
  • Chanson: Znak Orla
  • Langue:

Les chansons similaires

Pieoeñ Przywiana Przez Wiatr de Honor

Znów wiatr przywia³ tu pieoeñ, która wróci³a po latach Mój kraj spiewa j¹ dzioe, aryjska oewita powraca Ten czas zwyciêstw i walk, sztandarów wzniesionych wiatrem Dzioe znów budzi siê w nas,...

Czas, Czas, Czas de Pidżama Porno

Czas czas czas Czas czas czas Czas czas czas Czas czas czas Ulice w skowycie Krew sączy się z ust do ust Opuchnięte chore miasto Trzyma się za brzuch To jest nasz czas To są...

Ostatni Bunt de Honor

Wsród jeszcze ¿yj¹cych k³amstw,gnêbi¹cych ten Bia³y l¹d Wyros³o najwiêksze z nich,hañbi¹ce aryjska dumê nas wszystkich Ten wci¹¿ mordowany kraj i wolnooeæ ka¿dego z nas Sprzedane semickim...

By Przypomnieć Zamierzchłe Czasy (Pomścimy Ojców Krew) de Swiatogor

Czy słyszycie szept dębów w Świetych Gajach? Czy słyszycie ojców naszych wołanie? Wstańcie synowie tej ziemi Czas przerwać 1000 lat hańby!!! Czas by przypomnieć...

Biernosc Przeciw Prawdzie de Honor

Ju¿ bramy chwa³y zamknê³y siê przed tobš I nie powróci do ciebie dawny duch Dzioe twoja godnooeæ nie znaczy nic dla ludzi Dla których walka to szansa, by przetrwaæ tu Znów jeden z nas odwróci³...

Textes et Paroles de Znak Orla
Za tym g³osem, który krzyczy w imiê chwa³y
Dzioe idziemy by zdobywaæ tamte ziemie
Które kiedyoe obce rêce nam zabra³y
Które pamietaj¹ czasy naszej si³y

Znak Or³a potêgi symbol prowadzi nas
Mieczem i tarcz¹ wezmiemy to co by³o nasze od lat
Znów pójdziemy pokazaæ oewiatu na co nas staæ
Nasz wiara dzioe do zwyciêstwa wska¿e nam szlak

Za tym g³osem duchem walki i odwagi
W góre sztandar z Or³em Bia³ym uniesiemy
Nadszed³ czas by znów przypomniec dawne rany
Nadszed³ w koñcu czas by sp³aciæ d³ugi ziemi

N'hésitez pas à faire une recherche de paroles d'une chanson dont vous ne connaissez qu'un morceau de texte avec notre moteur de paroles et chansons