Paroles Zolnierz Polnocy - Nordland de Honor

Honor
  • 0.0Vous n'aimez pas les paroles de Honorloading
  • Note 0.0/5 basée sur 0 avis.
  • Artiste: Honor7275
  • Chanson: Zolnierz Polnocy - Nordland
  • Langue:

Les chansons similaires

Naród Dla Narodu de Honor

Kolejny dom znowu staje w p³omieniach Na znak powrotu racji sprzed wielu lat T³um oszukanych ludzi walczy o godno¶æ Swoj± tradycjê, dawnych zwyciêstw szlak Gdy przez stulecia ros³a wielko¶æ...

Blask Wolnosci de Honor

Czy widzisz znów blask na polskim niebie Niebieskim jak wolnooeæ, najdro¿sza ci przecie¿ To oewiat³o jest nadziejš, za którš warto ginšæ Gdy budzi siê dzieñ, kolejne zwyciêstwo to wojna dla krwi, Dla...

Herezja doskonała de Artrosis

To jest wojna, skurwysyny! Umarli powstaną w morzu krwi! Umarli powstaną w morzu krwi! Wyobraź sobie, że nie ma nieba, nie ma piekła. Odkąd sięgam pamięcią ten...

Walcz±c O Stracone de Honor

Gdy na ulicach znów p³omienie dadz± znak By kres po³o¿yæ hañbie, która niszczy Bia³y ¦wiat Z milionów serc ta sama prawda-gin±æ albo trwaæ Ostatnie dni dla zdrajców, ostrza b³ysk, odwetu...

Dla Ojczystego Kraju de Honor

Najczystsza ziemio, inna spooeród innych ziem Ojczysty kraju, dzioe jestem tu by chroniæ Ciê W powodzi pragnieñ jedna tylko bliska sercu Czy chwycisz szansê, czy pchniesz ten naród do zwyciêstwa? Ojczysta...

Textes et Paroles de Zolnierz Polnocy - Nordland
Potrzeba ci du¿o si³ i ciê¿ki ducha hart
By, przetrwaæ idšce dni i wygraæ najwiêkszš z walk
Tu trwa³eoe jak stary g³az, z rodzinš od wielu lat
A teraz zagra¿a ci wyzwanie przeciwko krwi

Nigdy nie zawiedziesz Bia³ej Ziemi
Matki, która si³ê da³a ci
Przeciw obcym trendom staniesz z tarczš
Gdzie Odyna szlak od wieków trwa

Nordycki ocalisz lud, kulturê pó³nocnych ziem
Na którš naje¿d¿a dzioe kolorowa zawziêta dzicz
Valkirie przyniosš oewit, a ogieñ wysuszy ³zy
Twój dumny i czysty lšd bez ciebie nie zbierze si³

N'hésitez pas à faire une recherche de paroles d'une chanson dont vous ne connaissez qu'un morceau de texte avec notre moteur de paroles et chansons