Paroles Pomiêdzy Niebem A Piek³em de Hunter

Hunter
  • 0.0Vous n'aimez pas les paroles de Hunterloading
  • Note 0.0/5 basée sur 0 avis.
  • Artiste: Hunter9428
  • Chanson: Pomiêdzy Niebem A Piek³em
  • Langue:

Les chansons similaires

Moje Miasto de Maria Peszek

Ze oewiat³a poczête Moje miasto Z deszczu wy¿ête Moje miasto Ze oewiat³a poczête Moje miasto Z deszczu wy¿ête Moje miasto Z puzzli domów Samochodów i wind Mieszkañców Mêtów przekrêtów...

Šašavo Moje de Magazin

Šašavo, šašavo moje, Šašavo, šašavo moje, Šašavo, šašavo moje... Šašavo, šašavo moje, Šašavo, šašavo...

Pile moje, pače moje malo de Djordje Balasevic

Puteve sam prošo mnoge,dobro sam prošeto noge,pile moje, pače moje malo!Kuća mi je tamo gdi sam,nigde mira našo nisam,čedo moje, luče moje lepo!Prošao sam belim...

Nie Ma Nie Ma Ciebie de Goran Bregovic

Zima na ramiona moje spad³a Niewinnooeci¹ bia³ym oeniegiem Pierwsza gwiazda ju¿ na niebie Nie ma nie ma ciebie Ref.: hej moje góry i doliny Widzia³yoecie mo¿e dzioe Dok¹d odszed³ mój jedyny Hej...

Daj Mi Drugie Zycie de Goran Bregovic

Moje życie daleko gdzieś moje życie odchodzi w dal Matka z ojcem nie kupią mi Tak pięknego nie będę miał Świat już ucieka spod skrzydeł I znika moja...

Textes et Paroles de Pomiêdzy Niebem A Piek³em
Nawet jeden ma³y Gest...
Jeden dotyk Nieba...
¯eby znale¼æ w ka¿dym z Nas...
Jeden wspólny wielki Raj, który da nam skrzyd³a...
I pozwoli dotkn¹æ gwiazd
To dla Takich chwil - ca³e ¿ycie wêdrówk¹...

Jeden Dar, jedno w³asne skrzyd³o, ¿eby potem poczuæ wiatr...
To dla Takich chwil - ca³e ¿ycie w szaleñstwie...
Oto mam moje Ma³e Niebo...
Oto mam moje Ma³e Piek³o...
Oto mam moj¹ Wielk¹ Ziemiê...
Oto mam moje Ma³e Niebo...
Oto mam moje Ma³e Piek³o...
Oto mam moj¹ W³asn¹ Ziemiê...
Dlaczego spadam...?

Jeden oewit... ¿eby wznieoeæ siê ponad mrok...
pij Aniele mój...
Mo¿e sen uchroni Ciê przed moim z³em...
Oto mam moje Ma³e Niebo...
Oto mam moje Ma³e Piek³o...
Oto mam moj¹ Wielk¹ Ziemiê...
Oto mam moje Ma³e Niebo...
Oto mam moje Ma³e Piek³o...
Oto mam moj¹ W³asn¹ Ziemiê...
Dlaczego spadam...?

Jeden Ma³y Wielki ¦wiat...
Dziwny oewiat w szaleñstwie...
Oszukuj¹c rajem niespe³nionych marzeñ...
Tutaj dzieñ po dniu
Gaoenie To, co sprawia, ¿e przemija ból...
Oto mam moje Ma³e Niebo...
Oto mam moje Ma³e Piek³o...
Oto mam moj¹ Wielk¹ Ziemiê
Oto mam moje Ma³e Niebo...
Oto mam moje Ma³e Piek³o...
Oto mam moj¹ W³asn¹ Ziemiê...
Dlaczego spadam...?

N'hésitez pas à faire une recherche de paroles d'une chanson dont vous ne connaissez qu'un morceau de texte avec notre moteur de paroles et chansons