Paroles Dziewczyna W Cierniowej Koronie de Kat

Kat
  • 0.0Vous n'aimez pas les paroles de Katloading
  • Note 0.0/5 basée sur 0 avis.
  • Artiste: Kat5589
  • Chanson: Dziewczyna W Cierniowej Koronie
  • Langue:

Les chansons similaires

Modlitwa O Zmi³owanie de Moonlight

Przez prze³êcz, po mooecie szalonym idziesz Sama ju¿, bez nadziei By³aoe tam, nie zapuka³ nikt Pogrzebana bez grzechu woeród szmat Ostatnie wizje zapisane woeród oecian By³aoe tam, nie zapuka³...

Damaisa de Moonlight

Poznaje Ciê noc³ I tylko noc jest wielk³ niewiadom³ Szyte nici³ z³ota ruchy warg Zosta³y mg³³ i s³ot³ Ruchy warg zosta³y mg³³ i s³ot³ Jest ch³ód, jest ¿ar Wielki g³ód i czar Jest...

Znaczy Wiesz de Post Regiment

Już zdeptany w ciasnym kręgu nasz czas To wszystko chyba znasz Gdy nie można stłumić łez, gdy nie można Wtedy wiesz, że coś zatrzymuje cię Wszystko...

A Ciule - Fuck Off de Alkatraz

Maj jak gaj - (halo!) Gaj jak lêdŸwia - (wow!) A mi polski dwór Co dzieñ Winny sad zamienia w be³t. ¯ycie - love. A ciule - fuck off. Gej jak Rej - (O.K.) P³ód jak g³ód...

Dla Ojczystego Kraju de Honor

Najczystsza ziemio, inna spooeród innych ziem Ojczysty kraju, dzioe jestem tu by chroniæ Ciê W powodzi pragnieñ jedna tylko bliska sercu Czy chwycisz szansê, czy pchniesz ten naród do zwyciêstwa? Ojczysta...

Textes et Paroles de Dziewczyna W Cierniowej Koronie
Mi³a ma
szkoda Ciê w lochu zdechniesz...
Albo sznur na kark
Pewnie sama.
Nie mów mi
wszystko wiem.
Wszystko po to, aby Bóg mia³ raj.
Raju nie ma.
Twój grzech.
To g³ód?
Zwierzêcy g³ód?
Mi³a ma.
Czy nie ty?
Zdrowa wczoraj, chora dzioe?
Ból i lêk to Ci zosta³o.
Anio³ Stró¿ tobie da³ piek³o.
Zabi³ Ciê.
Nó¿ i oemieræ kry³a asceza.
Twój grzech.
To g³ód?
Zwierzêcy g³ód?
Spójrz na oewiat.
Dawno ju¿ mog³aoe mieæ ciep³o.
Jego kwiat i tron.
Znajdê Ciê!

N'hésitez pas à faire une recherche de paroles d'une chanson dont vous ne connaissez qu'un morceau de texte avec notre moteur de paroles et chansons