Paroles Pieprzê Ciê Miasto de Maria Peszek

Maria Peszek
  • 0.0Vous n'aimez pas les paroles de Maria Peszekloading
  • Note 0.0/5 basée sur 0 avis.
  • Artiste: Maria Peszek10107
  • Chanson: Pieprzê Ciê Miasto
  • Langue:

Les chansons similaires

Moje Miasto de Maria Peszek

Ze oewiat³a poczête Moje miasto Z deszczu wy¿ête Moje miasto Ze oewiat³a poczête Moje miasto Z deszczu wy¿ête Moje miasto Z puzzli domów Samochodów i wind Mieszkañców Mêtów przekrêtów...

Morderca de Kat

Miasto z kamienia RzeŸba z brudem Noc ukrywa w nim nóŸ Maskuje twarz Miasto zasypia Miasto milknie Tylko morderca kpi Czeka na chwile Œmierci brata Ludzkie spojrzenia s³ s³odkie Choæ pe³ne chciwooeci,...

Moje Miasto de Quo Vadis

Nie, nie wychodz w nocy na ulice Moje miasto wcale nie zasypia Bramy kryja swoje tajemnice A za rogiem zawsze stoi ktos Tutaj kazdy ma swojego gnata Tutaj kazdy bagnet ma W nocy bracie nikt sie nie zawaha...

Inter Sacrum de Moonlight

"...Gdy nie bêdzie ju¿ nic..." Noc jest tak g³êboka Miasto pochowane w ciszy S³owa tak odleg³e A oeciany mego domu p³acz¹ Kiedy ju¿ odejdziesz Noc poch³onie i to co zosta³o Nie zostanie nic Co...

Olecko de Panasewicz

1. Moje ukochane miasto w którym znam Domy i ulice i kolegów z bram Wszystko niby żyje, niby wszystko jest Słodkie tajemnice aż po nocy kres Ref. Tak też można żyć Uwierz...

Textes et Paroles de Pieprzê Ciê Miasto
Pieprzê ciê miasto
Twoje krwawe dzieje
Bledn¹ gdy dnieje
Pieprzê ciê miasto
W tobie sobie mieszkam
Co nie znaczy
Ze spieprzam
Lub ¿e siê dobrze tu czujê
Po chuje

Pieprzê ciê miasto
Chodzê w³asnymi drogami
A ty mi je wyznaczasz
Swymi przystankami

Pieprzê ciê miasto
Jesteoe jak stare ciasto
Miasto-paso¿ycie
Pieprzê ciê nad ¿ycie
Ale te¿ nie widzê
Innego miast ciebie
Wiêc pieprzê ciê miasto czule
Bo jesteoe moim miastem
Któremu znów wrzasnê
Pieprzê ciê miasto
Pieprzê ciê miasto
Pieprzê ciê miasto
Pieprzê ciê miasto

Truje mnie miasto
Upija mnie miasto
Przera¿a mnie miasto
Zachwyca mnie miasto
Zabija mnie miasto
I wskrzesza mnie miasto i
Pieprzê ciê miasto
Pieprzê ciê miasto

Mania z miasta
Miasto mania
Maniakalna
Horrendalna
Absurdalna
£atwopalna
Absurdalna
£atwo
Pieprzê ciê miasto
Pieprzê ciê miasto

N'hésitez pas à faire une recherche de paroles d'une chanson dont vous ne connaissez qu'un morceau de texte avec notre moteur de paroles et chansons