Paroles Portret de Quo Vadis

Quo Vadis
  • 0.0Vous n'aimez pas les paroles de Quo Vadisloading
  • Note 0.0/5 basée sur 0 avis.
  • Artiste: Quo Vadis5132
  • Chanson: Portret
  • Langue:

Les chansons similaires

Od Kiedy Ropą de Happysad

od kiedy ropą goją się rany od kiedy na polany zielone wyszły barany motyle trotylem pachną jak nigdy od kiedy niebiosa na czubku nosa mamy czy nie czujesz że jakoś...

Krew de Quo Vadis

To nie jest moja krew, ale boli mnie, ze leje sie Na murach krew Chodnikach krew Na kijach krew Na nozach krew Bryzgajaca krew Na twarzach krew Ubraniach krew Na rekach krew Na butach krew Bryzgajaca...

We Krwi de Alienacja

Unurzani we krwi, oprawcy, mordercy - tasaki jak brzytwy æwiartuj± krêgos³up. Krew - widzê wci±¿ na ich rêkach Krew - widzê wci±¿ w ich oczach Krew - widzê wci±¿ w ich sercach. Sprawne...

Krew Jak Snieg de Kult

"Najbardziej lubie wizualizowac sobie ostateczny krach systemu korporacji..." Raz, dwa trzy, cztery... Wszystkich nudzi ta sama stara spiewka Ale może jeszcze nie jest za pozno Ja jednak widze...

Inter Sacrum de Moonlight

"...Gdy nie bêdzie ju¿ nic..." Noc jest tak g³êboka Miasto pochowane w ciszy S³owa tak odleg³e A oeciany mego domu p³acz¹ Kiedy ju¿ odejdziesz Noc poch³onie i to co zosta³o Nie zostanie nic Co...

Textes et Paroles de Portret
Opowiem Wam historiê
Jak ze snu z³ego
Na skraju ja¼ni czasu
Przez Boga wyklêtego
W opuszczonym domu
¯y³ starzec bez oczu
Mia³ dar - wyrywa³ dusze
Na p³ótna je przenosi³

I kiedy sta³em tak u drzwi waha³em siê
Do farby wlewa³ krew i miesza³ modl±c siê
Przeklêty dzieñ gdy z nim spotka³em siê

Gdy portret ju¿ do ¶ciany zosta³ ukrzy¿owany
Na moim ciele ros³y nie zabli¼nione rany
Noc± s³ysza³em szepty, krwawi³y moje rany
Z ka¿dym dniem mocniej czu³em siê oszukany

I kiedy widzê jak on nienawidzi mnie
Z mych ran siê leje krew a on u¶miecha siê
Przeklêty dzieñ gdy z nim spotka³em siê

N'hésitez pas à faire une recherche de paroles d'une chanson dont vous ne connaissez qu'un morceau de texte avec notre moteur de paroles et chansons