Paroles Saddam de Quo Vadis

Quo Vadis
  • 0.0Vous n'aimez pas les paroles de Quo Vadisloading
  • Note 0.0/5 basée sur 0 avis.
  • Artiste: Quo Vadis5132
  • Chanson: Saddam
  • Langue:

Les chansons similaires

Pa³ac de Alienacja

Zabierz mi oczy bym nie widzia³ twych zbrodni. Zabierz mi rêce, bym nie podniós³ na ciebie piê¶ci. Zabierz mi nogi bym nie móg³ wierzgaæ i kopaæ. Lecz nawet,gdy mnie ju¿ nie bêdzie, przyjd±...

Tryb de Al Sirat

"Kim jesteoe? Co robisz? Ile ci p³ac¹? Dla kogo pracujesz? Z kim sypiasz? Co pijesz? Jakim jeŸdzisz wozem? Czy widzia³eoe mój? Mi³o by³o poznaæ, mo¿e kiedyoe skorzystam!" Nie chcê ju¿ biec,...

Siegnij Poprzez Ogien de Honor

Wspomnieñ ból, wspomnieñ sprzed lat rozrywa duszê matki, gdy pamiêæ b³šdzi w tamten czas, w oczach ³zy, oewiête jak krew oddana za ojczyznê, za honor po ostatni dzieñ W zgie³ku dni, gdy toczy³...

Czas Salomona de Moonlight

Stworzy³ wizji sto Okry³ jego p³aszcz Spowi³ masy Które o nim sni¹ Powielany mit Utajony krzyk Porzucony gdzieoe Zabijanych dusz Nie znasz pradwy Ty Nie zna prawdy nikt Nie chcesz znaæ Nie chce...

Obludne Cele de Honor

Gdy kona wiara stracone licz¹c dni Gdy jak zaraza semicki wisi bicz Wkr¹g trwonisz has³a, w wolnooeci bij¹c dzwon Choæ twoje s³owa tak ma³o warte s¹ Jak obca flaga powiewasz tam gdzie wiatr Obietnicami...

Textes et Paroles de Saddam
Jak móg³ niewierny lud
Jak móg³ ¶wiêt± ziemiê deptaæ but
Utopiê ich we w³asnej krwi

Jak móg³ pozwoliæ na to Bóg
Jak móg³ atakowaæ wróg
Jestem Allacha piê¶ci± tu

Jak móg³ niewierny lud
Jak móg³ ¶wiêt± ziemiê deptaæ but
Utopiê ich we w³asnej krwi

N'hésitez pas à faire une recherche de paroles d'une chanson dont vous ne connaissez qu'un morceau de texte avec notre moteur de paroles et chansons