Paroles Aralyon de Root

Root
  • 0.0Vous n'aimez pas les paroles de Rootloading
  • Note 0.0/5 basée sur 0 avis.
  • Artiste: Root8188
  • Chanson: Aralyon
  • Langue:

Les chansons similaires

Indiánská Píseò Hrùzy de Master's Hammer

Fešáku, pojï se mnou Já mám postel ustlanou Kde všelijaký èervi štìstím tancujou Buršáku, pojï se mnou Já mám kosu broušenou Že vlasy ti všechny hrùzou vypadnou Kdybych já vìdel,...

Do Zdi de Arakain

Nejsem špatnej to jen øíkaj, že se moc rád peru nejsem špatnej jen svùj názor hájím rád když se zatnu jsem kapitán, jenže bez škuneru když se zatnu tak žádná pohoda, žádná...

Pøidej Se K Nám de Alkehol

Tak jsme øekli, že je èas, že musíme nìkam ven jinak se tu asi všichni prostì doma zakopem je to hrozný s touhle nudou prožít celej den tak se všichni seberem a pùjdeme - pùjdeme ven Tak...

Upálení de Root

Jsem nevinen... to vím, jsem nevinen... to vím! Stojím tváøí v tváø své pøítelkyni smrti, však slza žádná nezmáèí mou tváø i když bolest okovù mne drtí Bude hoøet navìky má svíce! Jsem...

Jerna Svatozar de Master's Hammer

Ty spatrils horici eernou svatozar, toho, jej kaje nam, je jivot je preludem kynul Ti - za mnou poji - ty skryl jsi svoji tvar, marni jsi vajil pouj za jeho pohledem. Aj brany sedmi pekel budou dokoran, pozdi...

Textes et Paroles de Aralyon
Pojï se mnou mùj synu, pojï,
nauèím tì vìci mocné,
s mou pomocí dokážeš zas žít.
Spatøíš záø té hvìzdy temné,
její sílu mùžeš také mít!
Pojï se mnou, mùj synu, pojï,
neposlouchej jiné rady,
až poznáš, tak pochopíš.
Všechno, co znám, to nauèíš se,
zbavíš se lží a pravdu zvíš.

Aralyon - Aralyon - Aralyon.

Od toho dne uèil jsem se,
jak poznávat skrytou pravdu,
kudy vede cesta má.
Aralyon dokázal mi,
že jen on tu sílu zná!

N'hésitez pas à faire une recherche de paroles d'une chanson dont vous ne connaissez qu'un morceau de texte avec notre moteur de paroles et chansons