Paroles Na Ziemi Przodków de Thy Worshiper

Thy Worshiper
  • 0.0Vous n'aimez pas les paroles de Thy Worshiperloading
  • Note 0.0/5 basée sur 0 avis.
  • Artiste: Thy Worshiper7516
  • Chanson: Na Ziemi Przodków
  • Langue:

Les chansons similaires

Popió³ (Na Gruzach Domu Boga) de Thy Worshiper

Popió³, dym i oemieræ Krew zmieszana ze oeniegiem, wiatr wyjacy w zgliszczach. Ból, rozpacz i ³zy bezimiennych mogi³ cienie, ukryte w naszych snach. Stal, p³omieñ i krew zaleg³e trupem pola, zasnute...

Gdzie noce s¹ d³u¿sze od dni de Thy Worshiper

Tyoe kto? mglist¹ masz twarz, jak lód zimny wzrok. Przyzywasz mnie tam, gdzie bóg lêka siê przyjoec. Zew cmentarnego ksiê¿yca, noce spedzone woeród mogi³ - nieliczni znaj¹ ten smak. Zimne g³êbiny...

Herezja doskonała de Artrosis

To jest wojna, skurwysyny! Umarli powstaną w morzu krwi! Umarli powstaną w morzu krwi! Wyobraź sobie, że nie ma nieba, nie ma piekła. Odkąd sięgam pamięcią ten...

Gdzie Milczy Ka¿dy Cieñ de Hefeystos

Noc i srebrny dzieñ niesie wiatr zapomnienia Tam woeród mroku skry³y siê me wspomnienia Nie, ju¿ nie odnajdê drogi swej, gdzie ksiê¿yc niesie lêk W czarnym lesie, gdzie milczy ka¿dy cieñ Poprzez...

Starych Legend Czar de Hefeystos

W wielkim lesie, gdzie ujrza³em starego wilka P³omieñ w jego zimnych oczach mówi³ do mnie tak... "Sp³yñ w leoen¹ dolinê, gdzie skry³ siê starych legend czar Gdzie mg³a okry³a jego twarz Tam,...

Textes et Paroles de Na Ziemi Przodków
Zimny grudniowy wiat,
gnacy wierzcho³ki drzew,
pradawnych Cieni,
zachowa³ Pamiêæ i Czeoeæ.

MroŸny ksiê¿yca blask,
odbity w ich oczach,
mrozi m¹ duszê i krew.

Ciemny mistyczny wiatr,
wiatr z mrocznych wieków,
porywa m¹ duszê,
porywa mój oewiat.

Pradawny pó³nocny kraj,
z ziemi¹ skalana krzy¿ami,
gdzie wolnosæ Twa?
gdzie duma?
ile sen Twój ju¿ trwa?

Czerwone p³omienie ognisk,
na stokach góry,
wybranej przez bogów,
k³êby dymu wzlatuj¹
ku chwale ich wiecznym imionom.

W krêgu kamiennych o³tarzy,
przesi¹kniêtych zapachem czasu,
zastyg³e w kamieniach s³owa,
przemówi¹ w te magiczna noc.

Odleg³y przeciag³y skowyt,
szarych dzieci nocy,
legendy zmroku,
zapomniane od wieków odkrywa.

Gdy hymny sêdziwych Bogów,
rozbrzmiej¹ woeród gór,
wróci wolnooeæ,
wróci si³a,
która z³amie rdzeñ krzy¿a.

N'hésitez pas à faire une recherche de paroles d'une chanson dont vous ne connaissez qu'un morceau de texte avec notre moteur de paroles et chansons