Paroles Popió³ (Na Gruzach Domu Boga) de Thy Worshiper

Thy Worshiper
  • 0.0Vous n'aimez pas les paroles de Thy Worshiperloading
  • Note 0.0/5 basée sur 0 avis.
  • Artiste: Thy Worshiper7516
  • Chanson: Popió³ (Na Gruzach Domu Boga)
  • Langue:

Les chansons similaires

Na Ziemi Przodków de Thy Worshiper

Zimny grudniowy wiat, gnacy wierzcho³ki drzew, pradawnych Cieni, zachowa³ Pamiêæ i Czeoeæ. MroŸny ksiê¿yca blask, odbity w ich oczach, mrozi m¹ duszê i krew. Ciemny mistyczny wiatr, wiatr...

Krew de Quo Vadis

To nie jest moja krew, ale boli mnie, ze leje sie Na murach krew Chodnikach krew Na kijach krew Na nozach krew Bryzgajaca krew Na twarzach krew Ubraniach krew Na rekach krew Na butach krew Bryzgajaca...

Obcy Pr±d de Honor

[bonus track] Mit nadziei upada w ostatnim z tych dni Bia³y ogieñ wygasa, by w strach zmieniæ ¶wit Wie¶æ o wielkiej przegranej sfrunê³a jak ptak Chwil potêgi wspomnienie rzucone na wiatr Krew...

Ogiec de Quo Vadis

Dwa cia³a ogieñ scala Dwa cia³a ogieñ spala Krew siê w ¿y³ach ju¿ gotuje D³awi oddech, tchu brakuje Dwa cia³a ogieñ scala Dwa cia³a ogieñ spala Krew pulsuje, serce wyje Jêzyki ¿aru oplataj±...

Gdzie noce s¹ d³u¿sze od dni de Thy Worshiper

Tyoe kto? mglist¹ masz twarz, jak lód zimny wzrok. Przyzywasz mnie tam, gdzie bóg lêka siê przyjoec. Zew cmentarnego ksiê¿yca, noce spedzone woeród mogi³ - nieliczni znaj¹ ten smak. Zimne g³êbiny...

Textes et Paroles de Popió³ (Na Gruzach Domu Boga)
Popió³, dym i oemieræ
Krew zmieszana ze oeniegiem,
wiatr wyjacy w zgliszczach.

Ból, rozpacz i ³zy
bezimiennych mogi³ cienie,
ukryte w naszych snach.

Stal, p³omieñ i krew
zaleg³e trupem pola,
zasnute dymem niebo.

Strach, przemoc i skowyt
Strwo¿one groz¹ serce,
wiej¹cy trwog¹ wiatr.

Kl¹twa wiecznej przesz³ooeci,
przekleñstwo martwego czasu,
skaza wielkiej jednooeci,
marnosæ naiwnej istoty.

Zwoje magicznej eklipsy,
zaginionej w pomroce dziejów,
ukryte w niej s³owa mantry,
wracaj¹ od wieków na wieki.

Krew - napój wybrany przez Bogów,
¿elaza szczêk - ich sercom najblizsza pieoeñ.

Ogieñ - p³omienie syc¹ ich dusze,
Agonii jêk - ten odg³os karmi ich jaŸñ.

¯ycie i oemieræ - jak dzieñ i noc,
Nienawisæ i mi³ooeæ - jak ogieñ i woda,
Prawda i Fa³sz - jak S³oñce i Ksie¿yc.

Lata i dni, wieki i ery - mijaj¹ jak obrazy w snach,
umarli, uoepieni - przywa³ani do ¿ycia, gdy nadejdzie czas.

Bl¹dz¹cy w ciemnooeciach, szukajac wci¹¿ oewiat³a - zagubieni w otch³ani czasu,
oszukani, zdradzeni - powtarzamy te b³êdy, które znamy od wieków.

N'hésitez pas à faire une recherche de paroles d'une chanson dont vous ne connaissez qu'un morceau de texte avec notre moteur de paroles et chansons