Paroles Prolog - miêdzy oemierci¹ a noc¹ de Thy Worshiper

Thy Worshiper
  • 0.0Vous n'aimez pas les paroles de Thy Worshiperloading
  • Note 0.0/5 basée sur 0 avis.
  • Artiste: Thy Worshiper7516
  • Chanson: Prolog - miêdzy oemierci¹ a noc¹
  • Langue:

Les chansons similaires

Lo¿a Szyderców de Hunter

Czasem ktooe... Widzi wiêcej ni¿ my... Chce zbawiæ oewiat... Nie wierzy w to nikt... Jest wiêc sam... Chocia¿ stoi woeród nas... Us³ysza³ G³os... Zobaczy³... Zobaczy³ oewiat - wokó³ krew! Us³ysza³...

Sny Ojca Wieków de Thy Worshiper

G³os - umar³y i bez echa. D³on - s³aba i zgrzybia³a. Twarz - odleg³a i ociemnia³a. Sen - bez konca i bez s³ów. W martwych oczach s³oñca, szkar³atne widoki zaoewiatów, wymar³e przestrzenie...

Za Kotar¹ Marzeñ de Thy Worshiper

G³os - umar³y i bez echa. D³on - s³aba i zgrzybia³a. Twarz - odleg³a i ociemnia³a. Sen - bez konca i bez s³ów. W martwych oczach s³oñca, szkar³atne widoki zaoewiatów, wymar³e przestrzenie...

Siegnij Poprzez Ogien de Honor

Wspomnieñ ból, wspomnieñ sprzed lat rozrywa duszê matki, gdy pamiêæ b³šdzi w tamten czas, w oczach ³zy, oewiête jak krew oddana za ojczyznê, za honor po ostatni dzieñ W zgie³ku dni, gdy toczy³...

Woeród Cieni i Mgie³ de Thy Worshiper

Nad skutym lodem jeziorem, woeród szumu jode³, wspominam ten czas, gdy sta³em tak setki lat temu, woeród wojów o sercach z lodu. Gdy Oni odeszli w Cieñ, nadesz³y hufce z krzy¿ami na plecach, wierzyli...

Textes et Paroles de Prolog - miêdzy oemierci¹ a noc¹
Gdy noc ze snu siê przebudzi
i oko s³oñca zimnym ostrzem zrani,
w mrok wiecznosci dusza ma odejdzie,
samotnooeci drog¹ krocz¹c
woeród martwych wspomnieñ.

N'hésitez pas à faire une recherche de paroles d'une chanson dont vous ne connaissez qu'un morceau de texte avec notre moteur de paroles et chansons