Paroles Woeród Cieni i Mgie³ de Thy Worshiper

Thy Worshiper
  • 0.0Vous n'aimez pas les paroles de Thy Worshiperloading
  • Note 0.0/5 basée sur 0 avis.
  • Artiste: Thy Worshiper7516
  • Chanson: Woeród Cieni i Mgie³
  • Langue:

Les chansons similaires

Ostatni Drakkar - Krzyz Splamil Twoj Honor de Honor

Zanim ostatni drakkar zniknš³ jak sen a mg³a spowi³a wielkš wodê na rozwoecieczonym morzu piorunów trzask rozpoczš³ bitwê woeród ognistych fal Zanim przedwiecznych drzew dope³ni³ siê czas...

Ostatni Drakkar - Zmierzch Bogów Aryjskich de Honor

Zanim ostatni drakkar znikn¹³ jak sen A mg³a spowi³a wielk¹ wodê Na rozwoecieczonym morzu piorunów trzask Rozpocz¹³ bitwê woeród ognistych fal Zanim przedwiecznych drzew dope³ni³ siê czas I...

Pamięć Mych Braci de Swiatogor

Pod sztandarem wilka kroczę do zwycięstwa Po kolana w błocie brnę po trupach wroga Naznaczony w walce bliznami honoru Nie lękam się śmierci i białego boga Blade...

Czarny Sen de Abyss (Pol)

Nawiedzi³ mnie czarny sen Poczu³em go cia³em Spali³em biblie I krzy¿ Sutannê ubra³em Odkry³em prawdê jego s³ów Poczu³em ¶mierci sens Wieczysta si³a poch³ania mnie Ludzko¶ci...

Czas, Czas, Czas de Pidżama Porno

Czas czas czas Czas czas czas Czas czas czas Czas czas czas Ulice w skowycie Krew sączy się z ust do ust Opuchnięte chore miasto Trzyma się za brzuch To jest nasz czas To są...

Textes et Paroles de Woeród Cieni i Mgie³
Nad skutym lodem jeziorem,
woeród szumu jode³, wspominam ten czas,
gdy sta³em tak setki lat temu,
woeród wojów o sercach z lodu.

Gdy Oni odeszli w Cieñ,
nadesz³y hufce z krzy¿ami na plecach,
wierzyli w boga cz³owieka,
co zgin¹³ na krzy¿u, zabity przez ludzi.

... wyciêli drzewa ze oewiêtch gajów,
... spalili oewi¹tynie mych Bogów.

Oddali nas piek³u,
oddali demonom,
Zabrali nam dusze,
Zabrali marzenia.

Skrylioemy siê w mroku,
odeszlioemy do Cienia,
posêpne s¹ nasze myoeli,
ale nasza jest Matka Ziemia.

I chocia¿ umiera³em ju¿ setki razy,
tysiace twarzy zniknê³o we mgle,
to widzê krew moich Braci,
rozlan¹ w imiê mi³ooeci i prawdy.

Œmiech mój nie jest ju¿ szczery,
dusza ma sta³a sie czarna,
czeka na oemieræ tego boga,
co ¿ywi sie krwi¹ moich braci.

... mi³ooeci¹ nazywaj¹ nienawioeæ
... prawdê nazywaj¹ k³amstwem.

N'hésitez pas à faire une recherche de paroles d'une chanson dont vous ne connaissez qu'un morceau de texte avec notre moteur de paroles et chansons