Paroles Symboly de Agogh

Agogh
  • 0.0Vous n'aimez pas les paroles de Agoghloading
  • Note 0.0/5 basée sur 0 avis.
  • Artiste: Agogh42766
  • Chanson: Symboly
  • Langue:

Les chansons similaires

Pøísloví de Alkehol

Je jedna pravda odvìká kterou bys mìl znát že chlast ten dìlá èlovìka slyšels tolikrát a s èím kdo zachází víš o èem mluvím já tím taky potom schází to už není vùle tvá...

A Chlastu Bylo Moc... de Alkehol

Vracel jsem se jednou domù temnou ulicí a pøemýšlel, co s tou svoují opicí jestli zajít zpìt do baru nebu domù jít jestli se já vlastnì mùžu bez pití obejít Tak jsem šel a pil dál...

Už Se To Smaží A Peèe de Alkehol

Mám rád skot krávy a bejky ještì víc krvavý stejky nejsem vùl zbožòuju sádlo škvarky sùl to je pak žrádlo Zvíøata já miluju, zvíøata já moc miluju! Zatají se dech když...

O Chlastu de Alkehol

Nìkdy to èlovìk pøežene a v hospodì se vožere to pak dìsnì vyvádí když vopice na zádech dovádí Proè já tolik utrácím když se pak v hospodì potácím to všechno dìlaj...

Barba?i de Arakain

Bílý stoupá dým Nad hradišt?m ztemn?lým Všichni když se objeví Ohnivý Had zb?silý Víru pochopí Viking me? když uchopí Soucit ne?eká Když p?ed modly pokleká Pom?žou...

Textes et Paroles de SymbolyZrádná je øíše lží,
když splétá své sítì.
Na pravdì dávno spí
sám První z tvých bohù…
Dùvìra osleplá
ze høíchù bøemena
teï ramena tíží
jak zlomená køídla…

Na co si hrajete
pokrytci symbolù?
Ukøižovat hvìzdu
døív, než padne všech pìt.
Tìch rozbitých køížù,
co lemují cestu,
vìdoucích toho, že jen
ze zla zlo pramení…

Noste své symboly,
nic se tím nezmìní,
èlovìk je èlovìkem,
jen co se narodí.

Trnová koruna
v hoøícím kostele,
chrámu pìti lodí,
v rozvalinách leží,
jak dùkaz bláznovství,
že na krku visí,
co patøí do hlavy.
Kdo tomu uvìøí…

Braòte své ikony,
vždycky však s vìdomím,
èlovìk že èlovìkem,
i když vám nevoní

N'hésitez pas à faire une recherche de paroles d'une chanson dont vous ne connaissez qu'un morceau de texte avec notre moteur de paroles et chansons