Capercaillie
  • 0.0Vous n'aimez pas les paroles de Capercaillieloading
  • Note 0.0/5 basée sur 0 avis.
  • Artiste: Capercaillie12405
  • Chanson: Fear A'Bhata
  • Langue:

Paroles Fear A'Bhata de Capercaillie

CD Audio de Capercaillie en promotion Achetez à prix cassé l'album de Capercaillie sur Amazon.fr !

Fear A'Bhata Paroles

Les textes de chanson similaires

Les chansons similaires

Fhear A Bhata (The Boatman) de Silly Wizard

how often haunting the highest hilltops I scan the ocean I sail tae sea wilt come tonight love wilt come tomorrow wilt ever come love to comfort me? fhear a bhata na horo eil'e fhear a bhata na horo eil'e fhear...

Alasdair Mhic Cholla Ghasda de Clannad

Alasdair Mhic o ho Cholla Ghasda o ho As do laimh-s' gun o ho Earbainn tapaidh trom eile fonn: Chall eile i chall a ho ro Chall eile i chall a ho ro Chall eile huraibh ru chall a ho ro S haoi o ho trom...

Die Schnecke de Hildegard Knef

Ich bin in Eile sprach die Schnecke nach Umgehung einer Ecke Ich bin in Eile sprach die Schnecke nach Besteigung einer Hecke Und brachte noch im Sommer 80 Zentimeter Flachland hinter sich

'ic Iain 'ic Sheumais de Karen Matheson

A Mhic Iain 'Ic Sheumais Tha do sgeul air m'aire Air fa ra ra lo, air fa ra ra lo Latha Blar a' Cheithe Bha feum air mo leanamh A hi eile fe o hiri si bho horo hu o Fal eile bho hiri si bho ho fal eile...

Skye de Runrig

How can't you see The wilderness growing free Time wounded and scarred Stroking away the years It's hard to believe But memories are old ghosts Mountains of black and gold Sunsets falling over the moor Oh...

Fhir a'bhàta, na ho ro eile
Fhir a'bhàta, na ho ro eile
Fhir a'bhàta, na ho ro eile
Mo shoraigh slàn leat 's gach àit'an téid thu

'S tric mi 'sealltainn o'n chnoc a's àirde
Dh'fheuch am faic mi fear a'bhàta
An tig thu an-diùigh no'n tig thu a-màireach?
'S mur tig thu idir gur truagh a tà mi

Fhir a'bhàta, na ho ro eile
Fhir a'bhàta, na ho ro eile
Fhir a'bhàta, na ho ro eile
Mo shoraigh slàn leat 's gach àit'an téid thuC'était les paroles de Fear A'Bhata
Voir les autres titres de Capercaillie.
N'hésitez pas à faire une recherche d'une parole de chanson de vos chanteurs ou compositeurs préférés grâce au moteur de recherche de textes de chansons en haut à droite du site.