Paroles O Tobie de Delight

Delight
  • 0.0Vous n'aimez pas les paroles de Delightloading
  • Note 0.0/5 basée sur 0 avis.
  • Artiste: Delight8607
  • Chanson: O Tobie
  • Langue:

Les chansons similaires

Akceptacja de Analog

Muzyka i s³owa: youme Dla akceptacji Robimy wiele Dla akceptacji Tracimy siebie Nie wierz¹c sobie Ufamy innym I ci¹g³y g³ód Nie wierz¹c sobie Pragniemy innych I tylko strach...

Kocham Sie de Pudelsi

Nikt tego nie wie, jak ja kocham siebie O sobie tylko śnie! Nieważne dziewczyny, nieważne przyczyny Ja po prostu kocham się Na nikogo nie czekam, tylko sobie przyrzekam Z sobą...

BTW (Mamy Tylko Siebie) de Grabaż I Strachy Na Lachy

Mamy tylko siebie wielką mamy moc Ciała nasze diabłom zaprzedane Mamy tylko siebie wielką mamy moc Święty bałagan i błogosławiony zamęt Mamy tylko siebie...

Kolejny Raz de Naamah

Kolejny raz zakrywam twarz Niewypowiedzianych s³ów melodia trwa i nienawidzê wiedzieæ, ¿e z dwojga nas ju¿ tylko ja... Przez zamkniête oczy widzê jak teatr cieni na mej ¶cianie gra i czujê...

Gdy Ju¿ Nic Nie Zosta³o de Acrybia

Gdy już zgasną wszystkie światła I nie ma już nic Tylko lęki Tylko lęki I strach Ciemność jest tylko brakiem światła A tu naprawdę...

Textes et Paroles de O Tobie
To tylko przebieranki duszy
Gdy nie ma Boga, nie wierzysz w nic
Uciekaj w sen, uciekaj w zapomnienie
Niech myoeli bêd¹ spl¹tane, a usta nieme

Wci¹¿ ta sama twarz
Tylko oczu blask
Nie twoich
Mo¿e to z³e sny
Mo¿e tylko oenisz
O sobie

Wci¹¿ ta sama twarz
Tylko oczu blask
Nie twoich
Mo¿e to z³e sny
Mo¿e tylko oenisz
O sobie

Ksiê¿yca blask dobre sny przegania
Zapomnienie kryje siê na samym dnie
By ju¿ nie czuæ nic, nieprzerwanie oeniæ, byæ gdzieoe daleko
Bo codziennooeæ bezduszna na szarooeæ oewitu czeka

To ja - jestem tu
By zbudziæ ciê ze z³ego snu

Nie uciekaj ju¿ przed samym sob¹
Jestem obok tu, przy tobie, ju¿ na zawsze z tob¹
Jeoeli mi³ooeæ jest tym, co nadaje ¿yciu sens
Tylko ona mo¿e przynieoeæ twego bólu kres

Wci¹¿ ta sama twarz
Tylko oczu blask
Nie twoich
Mo¿e to z³e sny
Mo¿e tylko oenisz
O sobie

Wci¹¿ ta sama twarz
Tylko oczu blask
Nie twoich
Mo¿e to z³e sny
Mo¿e tylko oenisz
O sobie

N'hésitez pas à faire une recherche de paroles d'une chanson dont vous ne connaissez qu'un morceau de texte avec notre moteur de paroles et chansons