Paroles Hlava Modernistova de Master's Hammer

Master's Hammer
  • 0.0Vous n'aimez pas les paroles de Master's Hammerloading
  • Note 0.0/5 basée sur 0 avis.
  • Artiste: Master's Hammer6494
  • Chanson: Hlava Modernistova
  • Langue:

Les chansons similaires

Blbej Den de Alkehol

Tak mi øekni co tu zase máš svoje chmury pøece dávno znáš dneska jseš òákej divnej dneska bude blbej den všechno co se mùže posrat posere se èert to vem Že každej den posvícení...

Kyborg de Arakain

Hlava nohy a ruce tohleto tìlo stejnej vzduch dýchá jako ty a já Mozek radost i smutek z palety barev vùnì snad cítí jako ty a já Mùže mluvit stejnou øeèí pøesto se nezavdìèí...

Kazdej Den de Alkehol

Už jenom pár dní teï zbejvá a bude to hroznì fajn vyvalíme svoje pupky odletíme na Bombaj poseèeme pole trávy dáme strašnì dlouhej kouø objednáme stejky z krávy jen tak chlapci...

My Jsme šastný de Alkehol

Už je to tady a vždycky to tak je nic není na vìky, a je to, co to je jestli jde o òáký vìci nebo tøeba blbý kecy vždy i ta myšlenka zítøka se nedoèká Zapomnìl jsem, co jsem...

Tak Jako de Alkehol

Tak jako den, který veèer konèí tak jako noc se vždy s ránem louèí tak jako voda co teèe stále dál tak jako bílá není èerná tak jako víra není vždy vìrná tak jako èas, který...

Textes et Paroles de Hlava Modernistova
Ve sklepení temném v Jilské ulici
Nachází se lokál historisující
Každej kámen nasáklý jest rùzným kuøivem
Po pùlnoci divné vìci tropí každý den
Mají nìco spoleèného, to je tøeba øíct
Masírují kone svého - strašný apetit
Poloslepý kuchaø už tam vaøí 300 let
Nikdo neví, že to dneska bude naposled

Zrak mu totiž neslouží tak jako za mlada
Zlatá høivna jeví se jak hoven hromada
Jeho zorný úhel jednu výhodu tu má -
Že si kromì truhel Nièeho nevšímá

Dneska zrovna není pøíliš geniální
Zapomnìl si svoje brýle bifokální
A tak místo tuøínu nám do polévky dal
Amoební chuchvalec co na prkénku sal
Maso kosti lebeèní když varem opouští
Psychotropní páry žhavý kastról vypouští
Šedá kùra mozková, co mívá sktrukturku
Pøipomíná doslova dìtskou prdelku

Bez názvu - kombinovaná technika
Z Marsu autor pøiletel a nikomu nic neøíká
Jeho hlava uøíznutá v polévce se stkví
Chvíli hnìdá, chvíli žlutá, hypermoderní

Do talíøe lžíci vnoøil první Holata
Ze hromady hoven máme høivnu ze zlata
Transkosmické kataklysma hrùzy brutální
K Nièemu by nebyli brýle bifokální

N'hésitez pas à faire une recherche de paroles d'une chanson dont vous ne connaissez qu'un morceau de texte avec notre moteur de paroles et chansons