Paroles Dies Irae (Dzieñ S¹du) de Moonlight

Moonlight
  • 0.0Vous n'aimez pas les paroles de Moonlightloading
  • Note 0.0/5 basée sur 0 avis.
  • Artiste: Moonlight4073
  • Chanson: Dies Irae (Dzieñ S¹du)
  • Langue:

Les chansons similaires

Jeszcze, Jeszcze de Happysad

Dzień który zaczął się marnie I marnie skończy się Może strułem się jabłkiem Nie wyspałem Może siedzi we mnie wczorajsze A jeśli nie Może...

Niedokoñczony Sen de Moonlight

Do Mnie proszê dzioe nie mów wiêcej nic Bardzo teraz chcê sama ju¿ byæ Ca³y Mój oewiat zamar³ w s³owa pó³ Proszê, teraz chcê sama byæ ju¿ Gdy spowita w sen naiwnie reagujê na treoeæ Zatrzymujê...

Jestem Sam de Pudelsi

Tyle już gram - co z tego mam Tyle lat gram - gram tu i tam Grałem pop Grałem jazz Grałem roka Ale teraz jakaś inna jest epoka - jestem sam Ref.Nie dla mnie gwar srebrny pył Nie...

Hej Kobieto (Figazmakiem) de Grabaż I Strachy Na Lachy

Ona dla zasady nie całuje w usta mnie Zawsze kiedy śmierdzę wódką Chociaż często sam kiedy nie widzi nikt Umie nawalić się aż smutno Bez łez i złudzeń...

Inter Sacrum de Moonlight

"...Gdy nie bêdzie ju¿ nic..." Noc jest tak g³êboka Miasto pochowane w ciszy S³owa tak odleg³e A oeciany mego domu p³acz¹ Kiedy ju¿ odejdziesz Noc poch³onie i to co zosta³o Nie zostanie nic Co...

Textes et Paroles de Dies Irae (Dzieñ S¹du)
"Ucieczka przed powielaniem schematów.
Temat jest dla mnie wci¹¿ otwarty."

Przybywa i milczy
a jêzyk jego ostry jest jak nó¿
s³owa tn¹ zimny lód
myoeli niszcz¹ myoeli

Obcy powstali przeciw mnie
wszystkie te spojrzenia
wrogooeæ w nich si³a i strach
i wielu
zuchwale mnie zwalcza
wszystkie zmys³y ich
zmierzaj¹ do mej zguby
zabijaj¹ powoli

Chcê ju¿ teraz ioeæ
pluj¹c w twarz zhañbionych
mówiæ do nich by zrozumieli

Kiedy wyjdziemy na wydeptane ulice ?
Kiedy zapalimy oewiece w ciemnooeci ?
Czy ci¹gle mamy ¿yæ
w oewiecie naszych ojców ?!

N'hésitez pas à faire une recherche de paroles d'une chanson dont vous ne connaissez qu'un morceau de texte avec notre moteur de paroles et chansons